Stelling van de maand over wijziging huurtoeslagregels

7 november 2013

Bij sommige verhuurders is het mogelijk om de huurtoeslag te laten verrekenen met de huur. Per 1 januari 2014 kan dat niet meer. Vanaf dan worden toeslagen altijd direct aan huurders uitgekeerd. Prima wijziging of juist niet? Doe mee met de stelling van de maand.

Eurobiljet in puzzelstukjes

De meeste huurders met recht op toeslag krijgen de huurtoeslag al jaren op hun eigen rekening gestort. Zij zorgen er zelf voor dat dit geld besteed wordt aan de huur.

Toeslag rechtstreeks naar verhuurder

Maar in sommige gemeenten, vooral grote steden, kan de huurtoeslag ook op een andere manier worden uitbetaald. Als huurders dat willen kunnen ze de toeslag in mindering laten brengen op de huur. Een aantal corporaties biedt daar een regeling voor. De Belastingdienst maakt de toeslag dan over naar de verhuurder, die dit vervolgens in mindering brengt op de huurprijs. Verhuurders bieden zulke regelingen omdat het minder rompslomp zou zijn voor huurders. Maar vooral ook omdat het betalingsproblemen kan voorkomen. Bij huurders waar financiële problemen dreigen brengen ze de regeling actief onder de aandacht.

Speciale regeling voorbij

Per 1 januari 2014 is het voorbij met deze speciale regelingen van corporaties. Ook als een huurder zelf graag wil dat zijn toeslag met de huur verrekend wordt, is dit niet mogelijk meer. Wie schuldhulp heeft vanwege betalingsproblemen kan straks wel regelen dat de toeslag wordt overgemaakt aan de budgetbeheerder. Maar meeliften op een regeling van een verhuurder kan dus niet meer. We vroegen een voorstander en een tegenstander naar hun mening over deze wijziging in de manier waarop toeslag wordt uitbetaald.

Eigen kracht en verantwoordelijkheid

Volgens Barbara Visser, woordvoerder Wonen van de VVD in de Tweede Kamer, is het prima dat de toeslag voortaan altijd direct naar huurders gaat. In de eerste plaats omdat deze manier van uitbetalen minder fraudegevoelig zou zijn. Maar ook omdat ze wil uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van huurders. 'Dat mensen een bijstandsuitkering krijgen, betekent niet automatisch dat zij niet capabel zijn om hun eigen financiën te regelen.'

Sommige huurders zijn kwetsbaar

Pieter de Jong, directeur bij woningcorporatie Ymere, denkt daar anders over. Hij vindt dat het mogelijk moet blijven om de huurtoeslag direct met de huur te verrekenen. 'Een deel van onze huurders is kwetsbaar en niet in staat hun financiën te overzien. Voor deze groep is het ontstaan van huurachterstand een groot probleem en de dreiging van huisuitzetting een drama'. De Jong wil die huurders graag blijven helpen met een speciale regeling. Hij ziet dat niet als paternalisme, maar als "invulling geven aan onze zorgplicht".

Motie PvdA en SP

Een aantal collega’s van Visser zijn wel gevoelig voor dat argument. Onlangs dienden de Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Jansen (SP) een motie in waarin staat dat het mogelijk moet blijven om de huurtoeslag aan de verhuurder over te maken. Of die motie voldoende steun krijgt is op dit moment nog niet bekend.

Geef uw mening, deel uw ervaring

En wat vindt u? Vindt u het prima dat de toeslag voortaan altijd direct naar de huurders gaat? Of denkt u dat er ruimte moet blijven voor regelingen waarbij de toeslag met de huur wordt verrekend? We verwelkomen uw stem, en uw eventuele toelichting. Daarbij zijn we vooral benieuwd naar uw eigen ervaring als huurtoeslagontvanger. Vindt u het prettig om de toeslag op uw eigen rekening te krijgen, of heeft u eigenlijk liever dat de verhuurder dit regelt?

Lees meer en deel uw mening

huurachterstand
huurtoeslag
opiniepeiling

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen