Persbericht

Steun huurders voor sociaal huurakkoord

27 juni 2015

Bijna unaniem stemde de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond vandaag in met het sociale huurakkoord.

‘Wij zijn blij met deze grote steun aan het akkoord van de huurders. Dit is een grote kans voor huurders en sociale verhuurders om gezamenlijk op te trekken voor betaalbare huurwoningen,’ aldus Jan Laurier, voorzitter van de Woonbond. De leden van de koepel van woningcorporaties Aedes stemmen komende dinsdag over het sociaal huurakkoord.

Op 3 juni bereikte de Woonbond met Aedes een onderhandelaarsakkoord waarmee paal en perk wordt gesteld aan de fors stijgende huren. ‘Met dit akkoord kunnen we eindelijk een streep zetten onder de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De komende drie jaren scheelt dat gemiddeld zo’n 1% in de koopkracht van huurders, waarbij ook de huurders met de laagste inkomens er fors op vooruit gaan.´ Met het sociaal huurakkoord kunnen verhuurders de totale opbrengst aan huurinkomsten (de huursom) nooit meer laten stijgen dan 1 procent boven inflatie. In het huidige beleid kan de huursom maximaal 2,75 % boven inflatie stijgen. Met het huurakkoord wordt dat dus een stuk minder.

Het akkoord is eerst besproken in de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond. Vandaag stemde de Verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond, in met het akkoord. De leden van deze raad worden gekozen door de Provinciale Vergaderingen. Met het besluit van vandaag schaart de vereniging zich officieel achter het huurakkoord. Maar de zorg over de betaalbaarheid blijft groot. De verenigingsraad roept huurdersorganisaties op om lokaal de ruimte die het akkoord biedt te benutten voor een lagere huurstijging dan het maximum van 1 procent boven inflatie. Alleen vanuit Friesland werd er niet ingestemd met het huurakkoord, omdat de leden dit maximum te hoog vinden. Via de lidorganisaties of een persoonlijk lidmaatschap zijn meer dan 1,5 miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond.

Aanpakken scheefwonen

De Verenigingsraad staat ook achter het in kaart brengen van de problematiek rond scheefwonen. Paping: ‘We willen goed onderzoeken hoe groot het probleem van scheefwonen precies is, om met gerichte en échte oplossingen te komen. Daar committeren we ons aan. Het begint wel met het eindelijk eens goed onderzoeken van het probleem.’ Het gaat daarbij zowel om huurders die in een te goedkope als in een te dure huurwoning wonen.

belangenbehartiging

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

Downloads

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen