Stevige kritiek VN op Rotterdams woonbeleid

18 juni 2021

Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties (VN) hebben een officiële mededeling aan Nederland en de gemeente Rotterdam gestuurd. Ze vinden dat het Rotterdamse woonbeleid op meerdere gronden strijdig is met mensenrechten en het recht op betaalbare huisvesting. 

Gebouw van de Verenigde Naties in Geneve.

Rotterdam sloopt veel betaalbare huurwoningen, mensen moeten hun huis uit om plaats te maken voor nieuwe, veelal duurdere woningen, en met de ‘Rotterdamwet’ worden woningzoekers op basis van hun inkomen geweerd.

Schending recht op huisvesting

De officiële mededeling van de Speciale Rapporteur voor het recht op huisvesting van de Verenigde Naties, en de Speciale Rapporteurs voor armoede, ontwikkeling en rechten voor migranten en minderheden, is duidelijk over het discriminerende karakter van de Rotterdamwet. Daarnaast leidt het verminderen van de betaalbare woningvoorraad, terwijl sprake is van armoede, woningnood en een groot aantal dak- en thuislozen in Rotterdam en Nederland, tot een potentiële schending van het recht op huisvesting, schrijven de VN-Rapporteurs.  

Tik op de vingers Rotterdams woonbeleid

‘Een stevige tik op de vingers van de gemeentelijke en landelijke politiek,’ oordeelt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘Het slopen van betaalbare woningen, huisuitzettingen op wankele juridische basis, het niet betrekken van bewoners bij wijkvernieuwing en het weren van lage inkomens uit wijken levert grote problemen op voor mensen. De VN-Rapporteurs erkennen dat. De gemeente en de landelijke politiek moeten het recht op betaalbaar wonen centraal zetten in hun beleid. Het gaat hier om mensen, niet om stenen.’ 

Nederlandse rechter

Eerder oordeelde een Nederlandse rechter ook dat er geen juridische grond was voor huisuitzetting in de Rotterdamse Tweebosbuurt, dat bewoners onvoldoende betrokken waren bij herstructureringsplannen en wees de rechter Vestia op haar kerntaak als woningcorporatie en op het grondrecht op huisvesting (artikel 22 aanhef en lid 2 Grondwet). Vestia ging in hoger beroep en dat beroep loopt nog. In vele andere gevallen gingen huisuitzettingen gewoon door. De Woonbond ondersteunt de rechtszaak tegen de huisuitzettingen in de Tweebosbuurt, alsmede de gerechtelijke procedure van de bewoners van de Wielewaal tegen de onderhandse verkoop van hun wijk

Reacties in Rotterdam

Vanuit de Rotterdamse politiek en bewonersorganisaties is al volop gereageerd. De oppositiepartijen hebben een actualiteitendebat aangevraagd in de gemeenteraad. En de bewonersgroepen verenigd in Recht op de stad Rotterdam roepen de gemeente op om per direct lopende en geplande herstructureringsprojecten in de stad stop te zetten en de Woonvisie te herzien. Ook moet de gemeente stoppen met het hanteren van de discriminerende Rotterdamwet en zeggenschap en het recht op terugkeer voor bewoners nu goed gaan regelen in een stedelijk Sociaal Statuut. 

Recht om niet gediscrimineerd te worden 

Bewonersgroep Tweebos laat weten eindelijk gerechtigheid te voelen. De VN vermoeden dat niet alleen hun recht op huisvesting is geschonden, maar ook hun recht om niet gediscrimineerd te worden. 'Wij geven sinds het begin aan dat wij gediscrimineerd worden op basis van onze sociaal-economische positie. Het recht op een adequate levensstandaard van onze buurtbewoners die in armoede leven is geschonden, doordat de netto huurlasten na de gedwongen verhuizing significant stegen. Daarnaast misbruikt Vestia de discriminerende en racistische Leefbaarometer om het Gerechtshof in Den Haag te overtuigen dat de leefbaarheid in onze buurt ruim onvoldoende is. Deze Leefbaarometer bevat indicatoren die gestoeld zijn op onder andere etniciteit', schrijft de bewonersgroep in een persbericht.

Stopzetten sloop en huisuitzettingen

De Speciale Rapporteurs roepen de autoriteiten op om huisuitzettingen en andere activiteiten die volgen uit het woonbeleid stop te zetten. Eerst moet onderzocht worden of er inderdaad sprake is van mensenrechtenschendingen. Woonwethouder Kurvers van Rotterdam laat in het AD weten de brief van de VN-Rapporteurs vooral als het begin van een dialoog te zien. 

 

sloop
wijkvernieuwing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen