Symposium op 25 juni over commerciële huursector

13 juni 2019

Dinsdagavond 25 juni vindt in Pakhuis De Zwijger een symposium plaats over de toekomst van de commerciële huursector in Amsterdam. Centraal staat de (dreigende) onbetaalbaarheid van het huren  in de vrije huursector. Het symposium begint om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Huizen op het Amsterdamse Javaeiland. Foto door Scagliola Brakkee

Initiatiefnemer van dit symposium is Huurdersvereniging JR Javaeiland in Amsterdam, die het organiseert samen met andere huurdersverenigingen uit de commerciële huursector. Huurdersvereniging JR Javaeiland heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de exorbitant hoge huren van de vrije sector woningen op het Java-Eiland. 

Huren met 140% verhoogd in 20 jaar

Het Java-Eiland was in 1997 het eerste middenhuurproject in Amsterdam, met een gemiddelde aanvangshuur van € 604. Na het aflopen van de erfpachtafspraken van de gemeente Amsterdam met verhuurder Bouwinvest zijn de huren stapsgewijs verhoogd naar € 1.467. En op 1 juli komt daar weer 3,1% bij, geheel tegen de zin van JR Javaeiland. Veel huurders kunnen deze huur niet meer betalen en zijn gedwongen te vertrekken naar buiten Amsterdam.

Zoektocht naar oplossingen

Nergens lijken de belangen zo ver uit elkaar te lopen als in de commerciële huursector. Huurders willen blijven wonen waar ze wonen zonder elk jaar geconfronteerd te worden met een flinke huurverhoging, beleggers worden steeds meer afgerekend op hun prestaties, en politici zijn tot op het bot verdeeld over mogelijke maatregelen. Op het symposium komen alle partijen aan het woord en wordt er gezocht naar oplossingen.

Discussie naar hoger plan trekken

Voorzitter Wisso Wissing van Huurdersvereniging JR Javaeiland zegt hierover: ‘Wij willen de discussie met de politiek en de commerciële verhuurders zoals onze verhuurder Bouwinvest naar een hoger plan trekken. Samen met hen willen wij zien te komen tot oplossingen om het wonen in de stad voor mensen met een modaal inkomen mogelijk te maken.’

Programma

Na de introductie door Wisso Wissing zullen Frank van Blokland (directeur IVBN) en Paulus Jansen (directeur Woonbond) hun visie uiteenzetten. De hoofdmoot van de avond bestaat uit drie panelgesprekken waarin drie voorstellen van JR Java worden besproken. De voorstellen zijn:

  • Het invoeren van een systeem met maximale huurverhogingen door het Rijk.
  • De gemeente zou in de onderhandelingen met commerciële verhuurders, naast afspraken tot meerjarige huurmatiging bij nieuwbouw, ook afspraken dienen te maken voor het bestaande bezit.
  • De gemeente moet structurele maatregelen nemen om de huur te verlagen. Denk aan het verlagen van de erfpacht en de WOZ-waarde.

Aanmelden voor het symposium kan via de website van Pakhuis De Zwijger.

commerciële verhuur
geliberaliseerde huurprijs

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen