Symposium Energiebesparing werkt!

19 november 2012

Huurders, particuliere verhuurders en woningcorporaties zitten er niet op te wachten dat op korte termijn het woningwaarderingsstelsel wordt afgeschaft. Ook zijn ze vastberaden om vast te houden aan de ambitieuze energiebesparingsdoelstellingen in de woonsector. Al dreigt het huidige regeerakkoord die doelstellingen onhaalbaar te maken.  Dat bleek afgelopen weekend op het Woonbondsymposium Energiebesparing werkt! in Driebergen.

Logo Bespaar Energie met Woonbond

Woordvoerders van corporatiekoepel Aedes, de particuliere verhuurders verenigd in Vastgoedbelang en de Woonbond, alsmede huurders in de zaal maakten hun ongenoegen over het regeerakkoord duidelijk kenbaar.

In het Convenant tussen Aedes en de Woonbond en sinds juni dit jaar ook met Vastgoed Belang, is afgesproken dat in 2020 het gemiddelde corporatiebezit is verbeterd tot energielabel B of beter, en 80 procent van de particuliere huurwoningen tot label C of beter. Die verbeteringen 'betalen zich uit' in een hoger puntenaantal in het woningwaarderingsstelsel (wws) waardoor de verhuurder een hogere huur kan vragen. 'Die prikkel begint nu juist te werken', zei Jaap de Gruijter van Aedes. 'Een instrument dat net gaat werken, moet je in stand houden. Het nieuwe kabinet wil nieuwe “green deals”. Maar zet niet in op iets nieuws en schaf niet af wat werkt.'

Waarde puntenstelsel wordt onderschat

Ronald Paping, directeur van de Woonbond en Hein Bos, directeur van Vastgoedbelang zijn dat roerend met hem eens. Het is nog onduidelijk hoe het precies verder zal gaan met het wws als de nieuwe maximumhuur voortaan wordt geënt op 4,5 procent van de woz-waarde. Maar volgens Paping is duidelijk dat de waarde van het wws wordt onderschat: 'Handhaaf het wws voor de middellange termijn en voer geleidelijke veranderingen door. Je kunt de woz-waarde binnen het wws een plek geven.' Ook de woonlastenwaarborg is een van de instrumenten die volgens De Gruijter inmiddels is 'ingedaald'. 'Huurders kunnen hun verhuurder erop aanspreken; als die lid is van Aedes hebben ook zij zich eraan gecommitteerd.'

Verhuurdersheffing zit dwars

Volgens de drie heren zijn de doelstellingen uit het Convenant ambitieus, maar haalbaar, mits ze een kans krijgen van kabinet Rutte II. Want ook de verhuurderheffing van jaarlijks 2 miljard euro vanaf 2017, zit dwars. De Gruijter beaamde dat de kans groot is dat corporaties (naast meer huurverhogingen) minder zullen inzetten op energiebesparing. Op de vraag waar de verhuurderheffing naartoe gaat en of die niet in de weg staat van voldoende onderhoud, antwoordde Meindert Smallenbroek, directeur Woningbouw bij het ministerie van BZK, dat de opbrengst naar het ministerie van Financiën gaat en 'dat het niet de bedoeling is dat het onderhoud er onder leidt.' Daarop klonk wat rumoer in de zaal; 'dat dat niet de bedoeling is begrijpen wij wel...'

Besparingspotentieel enorm

Smallenbroek ging wijselijk niet in op de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor energiebesparing. Wel benadrukte hij nog maar eens dat 30% van de verbruikte energie in Nederland verstookt wordt in gebouwen (alles behalve de industriële gebouwen) en dat het energiebesparingspotentieel in bestaande gebouwen dus enorm is. Ambitie van het Rijk blijft – ook voor dit nieuwe kabinet – om elk jaar 300.000 woningen een aantal energielabelstappen te laten maken.

Goede voorbeelden

Afgezien van de soms alarmerende constateringen over het regeerakkoord (en de ontnuchterende relativeringen: '60 tot 80 procent van de plannen die de politiek ventileert komen toch niet uit. Misschien hebben we daar nu mee te maken', zei De Gruijter) bood het symposium ook veel ruimte voor lering en vermaak. In een filmpje over de woonlastenwaarborg en de activiteiten van het energieteam van de Woonbond, kwamen veel thema's en goede voorbeelden aan bod. Maurits Groen, de man die Al Gore naar Nederland haalde, vertelde waarom energiebesparing van belang is voor het klimaat.

Verhalen van actieve huurders

Vier actieve huurders kwamen op het podium vertellen over hun ervaringen met energiebesparende maatregelen en de woonlastenwaarborg: Willy Traa van de huurdersvereniging Noord-Limburg, Hendrik Jan Lukkien van de huurdersvereniging Hoek van Holland, Gigi Bewier voorzitter van de bewonerscommissie van de L-flat uit Zeist en Sjoerd Robertson, voorzitter van de huurdersvereniging van studentencomplex Uilenstede uit Amstelveen. Die laatste werd tevens winnaar van een afsluitende energiequiz waarin het publiek werd getest over hoeveel ze die middag hadden opgestoken. Natuurlijk waren er ook een paar 'instinkertjes' bij (letterlijk): Op de mest van hoeveel koeien kun je een woning verwarmen en koken? a) 6 koeien; of b) 1 koe. Iedereen koos voor a, maar het antwoord was b.

energiebesparing
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen