Voor thuiswerkende ondernemer is huur terecht aftrekpost

31 augustus 2016

Thuiswerkende ondernemers mogen de huur van hun woning opvoeren als aftrekpost, mits zij aan de regels van de Belastingdienst voldoen. Dat wordt bevestigd door een recente uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad behandelde een hoger beroep van een zelfstandig ondernemer in de bouw. Die gebruikte een kamer in zijn huurwoning voor zijn werk als zzp'er. Hij vond dat de huur van zijn woning in aanmerking kwam voor aftrek, omdat dit volgens regels van de Belastingdienst is toegestaan. De Hoge Raad gaf hem gelijk. Wat zijn de regels voor huur als aftrekpost?

Minstens 10% van woning moet werkruimte zijn

Om de huur van een woning als aftrekpost op te mogen voeren moet de werkruimte in die woning minimaal 10% van het vloeroppervlak beslaan.

Eigen bijdrage voor privégebruik

Als minimaal 10% van het vloeroppervlak als werkruimte wordt gebruikt, is in principe álle huur aftrekbaar. Daar gaat wel een eigen bijdrage voor privégebruik vanaf. Die eigen bijdrage – een percentage van de WOZ-waarde – zorgt ervoor dat ondernemers nooit de volledige huur van hun woning van de Belastingdienst terug kunnen krijgen.

Huurrecht moet ondernemingsvermogen zijn

Om alle huur (minus de eigen bijdrage) als aftrekpost op te mogen voeren moet een ondernemer het 'huurrecht' van zijn woning tot zijn 'ondernemingsvermogen' rekenen en ook met zijn bedrijfsadministratie kunnen aantonen dat het om 'ondernemingsvermogen' gaat. Wie eenmaal gekozen heeft dat het huurrecht tot het 'privévermogen' hoort, kan daar niet zomaar op terugkomen. Dat kan alleen met een goede reden. De ondernemer wiens zaak door de Hoge Raad werd behandeld vond dat hij een goede reden had om zijn belastingaangifte te herzien.

Administratief splitsen ook toegestaan

Ondernemers die minstens 10% van hun woning als werkruimte gebruiken mogen er ook voor kiezen slechts een deel van het 'huurrecht' tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Dat kan voordeliger zijn als de WOZ-waarde (en daarmee de eigen bijdrage) hoog is in verhouding tot de huurprijs. Of als een groot deel van de woning als werkruimte in gebruik is. De woning mag administratief worden gesplitst in een privédeel en een zakelijk deel. Wie daarvoor kiest, mag de huur voor het zakelijke deel volledig aftrekken, zonder dat er een eigen bijdrage geldt. De huur voor het privédeel is dan niet aftrekbaar.

Let extra goed op bij huurtoeslag

De regels voor deze aftrekpost zijn al met al vrij ingewikkeld. Thuiswerkende ondernemers die huurtoeslag krijgen moeten extra opletten. Is het volledige huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend? Dan telt de huurtoeslag als bedrijfswinst. Is er administratief gesplitst en hoort alleen het zakelijke deel tot het ondernemingsvermogen? Dan telt een deel van de huurtoeslag als bedrijfswinst. Wie ervoor gekozen heeft om de aftrekpost niet te benutten kan de huurtoeslag gewoon als aanvulling op het privé-inkomen zien.

Handige rekenhulp

De Belastingdienst biedt een handige rekenhulp waarmee thuiswerkende ondernemers zelf kunnen nagaan of de huur van hun woning aftrekbaar is. De huurder die bij de Hoge Raad een uitspraak afdwong had deze rekenhulp ook gebruikt. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de rekenhulp de regels helder en duidelijk uitlegt.

huurrecht

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen