Tien jaar ‘Europagrens’ in Huurpeil 1

17 maart 2021

Een dossier over leefbaarheid en een nieuwe wijkaanpak. Een analyse van tien jaar ‘Europagrens’ voor toegang tot sociale woningen. Kinderrechten versus de wooncrisis.  En een vooruitblik op de huursector als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven. Hiermee pakt Huurpeil uit in het eerste nummer van dit jaar. 

In een dossier over leefbaarheid in Huurpeil 1 (2021) gaan we dieper in op het nieuwe Volkshuisvestingsfonds en de energietransitie als kans om wijken structureel, en dus ook sociaal-economisch, te verbeteren.

Dossier leefbaarheid

Het kabinet stelt plotseling 450 miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid en verduurzaming van de meest kwetsbare gebieden in Nederland. In dat Volkshuisvestingsfonds ligt de focus op verbetering van de woonkwaliteit. Is dat het juiste antwoord op de maatschappelijke opgave die in die wijken ligt? Filosoof Maurice Specht antwoordt in een essay dat juist de energietransitie een kans is om wijken structureel en dus ook sociaal-economisch te verbeteren.

Interview Kinderombudsman Margrite Kalverboer

De belangen van kinderen worden helemaal niet meegewogen als hun ouders huisvestingsproblemen hebben. Dat constateerde de Kinderombudsman. Wooncrisis of niet, belangen van kinderen moeten serieus mee gaan tellen.

Tien jaar inkomensgrenzen in de sociale huursector

In 2011 werden sociale huurwoningen alleen beschikbaar voor inkomens tot € 33.000. ‘Opgelegd door Brussel’, stelde de politiek. Maar hoe zat het echt? De door Nederland geïntroduceerde grens laat ook elders in Europa diepe sporen na.

Rondje politieke partijen

Huurpeil ploos de verkiezingsprogramma’s uit en constateerde dat de Haagse politiek woekerhuren in de vrije sector wil stoppen, maar als het gaat om regulering zijn de politieke partijen niet eensgezind. Wel zijn ze (op de VVD na) eensgezind over de verhuurderheffing. Die moet op de schop. Het vrijgekomen budget moet naar woningbouw.

Huurcommissie en achterstanden                                             

Met de Aanpak achterstanden wil de Huurcommissie het vertrouwen van huurders en verhuurders terugwinnen. De kern: sneller en meer digitaal werken. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit?

Commerciële verhuurders tegen regulering vrije sector

De roep om regulering in de vrije sector wordt steeds sterker. Met de wetswijziging om huurverhogingen in de vrije sector te beperken tot inflatie + 1%, zet de overheid de deur naar regulering open. Commerciële verhuurders reageren op deze ontwikkelingen.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Sluit megastallen en ga weer huizen bouwen’. De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u voortaan een politieke prent van Joep Bertrams en een column van de Rotterdamse Joke van der Zwaard. In de juridische rubriek ‘Recht of krom?' gaan we in op het vastrecht bij warmte-koudeopslag en wie dat moet betalen, de huurder of de verhuurder. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wilt u meer lezen van de actuele Huurpeil? Neem dan een kijkje in het dossier van de actuele editie, of neem een abonnement op Huurpeil.

Huurpeil
leefbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen