Tienduizenden overgeleverd aan rechteloze antikraakcontracten

24 september 2014

Door de explosieve groei van de leegstandindustrie na de invoering van het kraakverbod in 2010, wonen tienduizenden mensen via een antikraakcontract, concludeert de Groene Amsterdammer vandaag.

huisje, wetboek, hamer rechter

De Woonbond ziet in het onderzoek een bevestiging dat er veel misbruik wordt gemaakt van het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen door mensen antikraakcontracten aan te bieden.

Bruikleenovereenkomst

Bewoners die antikraak wonen tekenen een bruikleenovereenkomst in plaats van een huurovereenkomst. Daardoor worden ze niet beschermd door de het huurrecht. ‘Dat betekent in de praktijk dat deze bewoners zijn overgeleverd aan de grillen van de antikraakbureaus,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. Al blijkt dat er vaak wel huur wordt gevraagd door de antikraakbureaus. In dat geval is er juridisch gezien sprake van een huurovereenkomst, waarbij huurders wel degelijk beschermd worden door het huurrecht. De Huurderslijn van de Nederlandse Woonbond krijgt dan ook geregeld vragen van bewoners die antikraak wonen maar die toch een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de woning.

Overheid en corporaties

Antikraakbureaus beheren zo’n tweehonderd kantoren, kazernes en gebouwen van de Rijksoverheid. Bij de grootste gemeenten gaat het gezamenlijk om zo’n 900 gebouwen en bij de vijf grootste woningcorporaties om 1100 gebouwen. Volgens de Woonbond biedt de leegstandswet voldoende ruimte voor tijdelijke verhuur waarbij de bewoner wel deels door het huurrecht wordt beschermd. Paping: ‘Het is stuitend dat het Rijk, gemeenten en corporaties zo massaal kiezen voor de goedkoopste oplossing waarbij de bewoners helemaal geen rechten hebben.’

Weinig rechten

Bewoners met een antikraakcontract kunnen op hele korte termijn uit huis worden gezet, zonder dat daar een goede reden voor is. Bepalingen in bruikleenovereenkomsten voor antikraakbewoners zijn vaak in strijd met grondrechten en andere rechten die zijn opgenomen in het Nederlandse strafrecht, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en het door de Verenigde Naties geformuleerde Recht op Adequate Huisvesting.

antikraak
belangenbehartiging
leegstand

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen