Tijdelijke contracten gevaar voor huurbescherming

13 juli 2016

Sinds 1 juli zijn de mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren van woonruimte uitgebreid. Minister Blok (Wonen) wil met zijn Wet Doorstroming huurmarkt bereiken dat woningen sneller verhuurd gaan worden.

Alles Flex? Documentaire van Abel Heijkamp / Julij Borštnik over flexibiliseren van wonen en werken

Een andere vorm van tijdelijke verhuur zijn de tweejarige contracten voor zelfstandige woningen in de commerciële sector. Bij corporaties kunnen deze contracten alleen worden gebruikt bij doelgroepen als arbeidsmigranten. Ook de Leegstandwet is verruimd zodat te koop staande huurwoningen van corporaties en commerciële verhuurders tijdelijk kunnen worden verhuurd. Verhuurders zullen minder aarzelen zo’n woning te verhuren als ze op korte termijn weer van het contract af kunnen, is de verwachting. 

Jongerencontract vijf jaar

Jongeren tot 28 jaar kunnen voortaan een contract voor vijf jaar krijgen bij zelfstandige woonruimte (te verlengen tot zeven jaar), terwijl voor onzelfstandige woonruimte iedereen een contract voor maximaal vijf jaar kan krijgen. Ook voor grote gezinnen en bij mensen die hun woning wegens verblijf in het buitenland verhuren (‘diplomatenclausule’) worden de regels voor tijdelijke contracten versoepeld.

Uitholling huurbescherming

De Woonbond is zeer bezorgd over de uitbreiding van de tijdelijke huurcontracten. Het is een uitholling van de huurbescherming omdat een steeds grotere groep huurders, gedwongen door lange wachtlijsten, een ‘flexcontract’ zal moeten accepteren. Abel Heijkamp, voorzitter van de Bond Precaire Woonvormen (BPW), spreekt zelfs van een 'aardverschuiving' in woonrechten: 'Deze wet zal ertoe leiden dat lang en betaalbaar wonen plaats gaat maken voor kort en duur wonen.’ Heijkamp bracht onlangs met Julij Borštnik de documentaire Alles Flex uit over de flexibilisering van wonen en werken. Hij vindt dat huurdersverenigingen flexhuurders bij moeten gaan staan. 'Als BPW werken we graag met hen samen. We zijn tegen een tweedeling tussen huurders met en zonder rechten.'

Adviesrecht huurdersorganisaties

Als een corporatie of commerciële verhuurder tijdelijke contracten wil gaan inzetten, is dat een beleidswijziging waarop huurdersorganisaties adviesrecht hebben op grond van de Overlegwet. De Woonbond publiceert hierover in het najaar een digitale brochure. Meer informatie over de regels rond tijdelijke verhuur is te lezen in ons webdossier tijdelijk huren.

huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen