Tips en antwoorden bij fusie van woningcorporaties

16 december 2020

Als woningcorporaties fuseren, levert dit vragen en kansen op voor betrokken huurdersorganisaties. Een herziene brochure geeft antwoorden en tips.

Het fuseren van woningcorporaties is een ingrijpend proces voor betrokken huurdersorganisaties. Zij worden geconfronteerd met zaken die vaak nieuw zijn. Dat vraagt energie en tijd, maar levert ook kansen op om de positie van huurders te verbeteren. De uitgave ‘Fusie van woningcorporaties’ geeft informatie en handige tips voor huurdersorganisaties die te maken krijgen met een fusie van woningcorporaties, of juist bij een opsplitsing van een woningcorporatie.

Instemmingsrecht

Huurdersorganisaties hebben sinds 2015 bij fusies het instemmingsrecht. Dit geeft hen een sterke positie. Zonder zwaarwegende argumenten kan een fusie of splitsing geen doorgang vinden zonder instemming. Deze herziene uitgave gaat in op actuele regelgeving, het fusieproces en hoe huurdersorganisaties invloed hierop kunnen uitoefenen. Het boekje reikt huurdersorganisaties praktische handvatten aan om sterk te staan in het fusieproces of als een corporatie een deel van haar bezit afsplitst. Voor splitsingen gelden immers dezelfde regels als voor een fusie.

U vindt ‘Fusie van woningcorporaties’ in de webwinkel.

woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen