Een Toolkit Participatie voor de lidorganisaties van de Woonbond

8 februari 2012

De Woonbond heeft een groot aantal ideeën verzameld die handig zijn om vrijwilligers te betrekken bij het werk van de huurdersorganisatie. Deze worden in de vorm van een 'Toolkit Participatie' ter beschikking gesteld aan de lidorganisaties van de Woonbond.

Omslag toolkit participatie
Omslagafbeelding van de toolkit participatie van de Woonbond.

Zowel het hebben van goed contact met huurders als het beschikken over voldoende vrijwilligers is cruciaal voor elke huurdersorganisatie. Beide zijn niet altijd even makkelijk te realiseren. Met de toolkit krijgen de lidorganisaties van de Woonbond een schat van ervaring en informatie aangereikt door de regioconsulenten. Die hebben de toolkit zelf ontwikkeld, in nauwe samenwerking overigens met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).

Als huurdersorganisatie kun je met de instrumenten uit de toolkit direct aan de slag.Groot pluspunt van de toolkit is dat de 1001 ideeën die erin worden aangedragen, gebaseerd zijn op succesvolle ervaring uit de praktijk.

Er is al veel geëxperimenteerd en is ook al veel ervaring opgedaan met het vinden van nieuwe vrijwilligers. Wat dat betreft hoeven huurdersorganisaties niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Meer vrijwilligers actief

Hoewel bij veel huurdersorganisaties de indruk bestaat dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, bewijzen de statistieken het tegendeel. Sinds 2000 is er in Nederland (weer) een lichte toename in het aantal personen dat vrijwilligerswerk doet. De kunst is nu om deze mensen te vinden.

Het belang van persoonlijk contact

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de vrijwilligers actief zijn geworden, doordat zij persoonlijk zijn gevraagd door iemand. Dat is dan ook het uitgangspunt voor de ‘inspiratiekaarten’ van de Toolkit. Die kaarten bevatten ook voorbeelden van activiteiten waarmee bewoners ‘verleid’ kunnen worden om naar een bijeenkomst van een bewonerscommissie of huurdersorganisatie te komen, of aan een andere activiteit deel te nemen. 'Sleutel is te bedenken waarvoor mensen de deur uit komen en dat te combineren met iets leuks.'

De inhoud van de toolkit

De Toolkit Participatie bestaat uit 20 inspiratiekaarten; een 1001 ideeënblad (met nog meer participatieideeën); een informatieblad met tips voor het werven van vrijwilligers; voorbeeldenquêtes en voorbeeldvacatureteksten.

Elke inspiratiekaart legt in 5 stappen uit hoe je een activiteit kunt uitvoeren:

  • 5 ideeën  voor het organiseren van goed bezochte bewonersbijeenkomsten;

  • 5 activiteiten om het  contact met huurders te verstevigen;

  • 5 manieren om extra handen of tijdelijke krachten te vinden;

  • 5 werkwijzen om nieuwe vrijwilligers te werven


Interesse? Neem contact op met een van de consulenten van de Woonbond.

huurdersorganisatie
huurderswerk
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen