Topinkomens aan banden

14 november 2012

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, waaronder de woningcorporaties, mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. Daarmee heeft de Eerste Kamer dinsdag unaniem ingestemd.

Koffer met 100-eurobiljetten

De betreffende Wet normering topinkomens (WNT) regelt het maximum inkomen van topfunctionarissen. Op andere werknemers in de (semi)publieke sector heeft de normering geen betrekking. De WNT regelt ook een maximum ontslagvergoeding van € 75.000,- en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning.

Maximum inkomen

Het maximum inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op € 187.340,- salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen € 228.599,-. De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt ingetrokken.

Verdere verlaging aangekondigd

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde ook reparatiewetgeving aan, naar aanleiding van verdergaande afspraken over dit onderwerp in het nieuwe regeerakkoord. In het regeerakkoord is afgesproken om het maximum inkomen in de (semi)publieke sector nog verder te verlagen tot maximaal 100 procent van het ministerssalaris. Dat zal geregeld worden in een nieuwe wet. In die wet zal ook de groep die nu onder de WNT valt worden uitgebreid: niet alleen de bestuurders, maar alle functionarissen vallen er dan onder. Plasterk zal hierover eerst het gesprek met de sectoren aangaan.

misstanden corporatiesector
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen