Tweede Kamer neemt nieuwe Woningwet aan

6 juli 2012

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de Tweede Kamer de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (nieuwe Woningwet) aangenomen. Deze wet regelt onder andere het werkterrein van corporaties en het toezicht op hun functioneren.

Zak met geld

​Door de Kamerleden is een groot aantal amendementen en moties ingediend. Voorstellen om het werkgebied van corporaties te verkleinen hebben het niet gehaald.

Wel is het toezicht op corporaties aangescherpt. Besluiten over verbindingen en grote investeringen moeten voortaan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van toezicht en de externe toezichthouder.

Recht huurders op enquête

De herziene wet betekent ook een uitbreiding van de rechten voor huurders. Zo krijgen huurders het recht op enquête bij slecht corporatiebeleid. Via een amendement heeft de Kamer geregeld dat huurdersvertegenwoordigers een volwaardige partner worden in het overleg tussen corporaties en gemeenten over de prestatieafspraken.

Inititatiefrecht gaat niet door

Een voorstel om het initiatiefrecht voor huurders in te voeren heeft het helaas niet gehaald, doordat de PVV haar steun voor dit voorstel introk. Over een paar jaar wordt geëvalueerd of het nodig is om het initiatiefrecht alsnog wettelijk te regelen.

Nog geen besluit over inkomensgrens

De discussie over de Brusselse beschikking (DAEB en niet-DAEB en de inkomensgrens voor toewijzing) is nog niet beslecht bij de behandeling van de nieuwe Woningwet. Er is afgesproken dat besluiten hierover pas later ingaan, als er meer duidelijkheid is over het overleg met de Europese Commissie. 

Wetsvoorstel nu naar Eerste Kamer

Het wetsvoorstel wordt nu naar de Eerste Kamer gestuurd voor behandeling. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zal treden.

Tweede Kamer
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen