Tweede Kamer stemt in met verhuurderheffing

22 november 2012

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel verhuurderheffing. De Woonbond had eerder de Tweede Kamer opgeroepen de heffing niet in te voeren. Voor huurders en de corporatiesector zijn de gevolgen dramatisch.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping leiden de huurplannen van het kabinet in combinatie met de verhuurderheffing tot onbetaalbare huren en gebrekkig onderhoud.

Verhuurders worden haast gedwongen om enorme huurverhogingen door te voeren, en het wordt hen onmogelijk gemaakt om nog te investeren

De Woonbond had een alternatief voorgesteld; een plan om de heffing te vervangen door verplichte investeringsafspraken met verhuurders. Daarmee zou het geld dat verhuurders verdienen aan niet rechtstreeks naar de staatskas gaan, maar ingezet worden voor nieuwbouw, renovatie, wijkaanpak en energiebesparing.

Rapport CFV alarmerend

Het rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), dat kort voor de Kamerbehandeling verscheen, bevestigt dat de gevolgen van de heffing dramatisch zijn. De vermogens van corporaties met lopen met 17 miljard terug. Tientallen corporaties gaan failliet, en is er nauwelijks geld meer om te investeren.

Tweede Kamer toch akkoord

Ondanks de waarschuwingen van het CFV was er toch een Kamermeerderheid voor de verhuurderheffing.  Naast de regeringsfracties VVD en  PvdA stemden CDA, D66, CU en SGP met de heffing in. Dit omdat zij de heffing al hadden afgesproken in het Lenteakkoord dat dit voorjaar werd gesloten. De SP, PVV, GroenLinks, PvdD en 50Plus stemden tegen.

Nieuw kabinet wil nog hogere heffing

Het bedrag dat verhuurders in 2013 gaan betalen is nog relatief bescheiden: 50 miljoen euro. Vanaf 2014 wordt dat 800 miljoen per jaar. Maar het kabinet Rutte 2 wil de heffing nog verder ophogen, naar 2 miljard per jaar vanaf 2017. Het gaat dan om een bedrag van bijna 75 euro per huurwoning per maand. Die voorstellen komen later aan de orde in de Tweede Kamer.

Effecten huurders rampzalig

De effecten van een 2 miljard heffing zijn voor huurders rampzalig. Om deze belasting te kunnen opbrengen moeten verhuurders alle ruimte die zij hebben om  de huren te verhogen ook daadwerkelijk benutten. De dramatische koopkrachteffecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. In de koopkrachtplaatjes van CPB is de huurverhoging in het inflatiecijfer meegenomen. Het koopkrachteffect wordt dan over alle Nederlanders uitgesmeerd, terwijl in realiteit alleen huurders er last van hebben.

Langere wachtlijsten, minder onderhoud

Ook woningzoekenden en huurders voor wie de huurverhoging wel meevalt zullen de effecten gaan merken. De wachtlijsten zullen nog langer worden en investeringen in woningverbetering, energiebesparing en wijkaanpak komen op een zeer laag pitje te staan. Het valt te verwachten dat er de komende jaren ook fors geknepen gaat worden op de dienstverlening en het regulier onderhoud. De Woonbond start daarom een campagne onder het motto “Huuralarm”. ​

betaalbaarheid
Tweede Kamer
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen