Tweejarig huurcontract bedreigt huurbescherming

7 november 2014

Het kabinet wil een tweejarig huurcontract introduceren dat in alle gevallen kan worden toegepast. Het tweejaarcontract vormt daarmee een serieuze bedreiging voor het huurcontract voor onbepaalde tijd als norm in Nederland. Gisteren werd de openbare consultatie voor de nieuwe wetsvoorstellen afgerond.

Demonstranten met spandoek Huur je precair, wees solidair

De ministeries van wonen en veiligheid en justitie zetten begin oktober hun wetsvoorstellen om de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur uit te breiden (waaronder het tweejarig huurcontract) ter consultatie op internet. 35 Organisaties en individuen hebben tot en met gisteren op de internetconsultatie gereageerd.

Uit de reacties blijkt dat gemeenten en organisaties die redeneren vanuit bewonersperspectief, grote moeite hebben met de wetsvoorstellen. De partijen die vastgoedbelangen dienen, zien de plannen wel zitten en stellen verdere verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur voor.

Wijzigingen

De wetsvoorstellen van de ministers omvatten wijzigingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (het huurrecht) en de Leegstandwet en gaat onder meer om uitbreiding van de categorie ‘dringend eigen gebruik’, een van de wettelijke gronden waarop een huurcontract mag worden opgezegd.

Dringend eigen gebruik

Een verhuurder kon een huurcontract altijd al (‘dringend’) opzeggen van woningen die bestemd zijn voor huisvesting van gehandicapten, ouderen of studenten (de zogeheten Campuscontracten). Het wetsvoorstel regelt dat dat voortaan ook kan bij woningen voor jongeren (die zijn gaan huren vóór hun 28e op basis van een vijfjaarcontract), promovendi, grote gezinnen van minstens acht personen, en ‘aangewezen personen’ (door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening te bepalen groepen). Al deze zeven categorieën huurders hebben of krijgen het recht op een verhuiskostenvergoeding (art. 275 BW), maar alleen de gehandicapten en ouderen hebben het recht op vervangende huisvesting.

Diplomatenclausule

Het wetsvoorstel verruimt ook de ‘diplomatenclausule’ (iemand die lang weg is mag zijn huis verhuren aan meerdere opvolgende huurders in plaats van aan één) en de Leegstandwet die nu ook op voor verkoop bestemde huurwoningen van toepassing wordt.

Tweejaarcontract

Tevens introduceert het wetsvoorstel een nieuw tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar. Als het aan de wetgever ligt, kan dit tweejaarcontract in alle omstandigheden, zonder voorwaarden, zonder beperkingen en zonder toezicht worden toegepast. Het tweejaarcontract kent geen huurbescherming (wel huurprijsbescherming) en loopt na twee jaar vanzelf af.

Wegwuiven

De ministers wuiven de kritiek weg dat een dergelijk tweejaarcontract het gevaar oproept standaard te worden toegepast omdat het voor ‘een professionele verhuurder en zeker voor een woningcorporatie’ niet aantrekkelijk zou zijn om telkens voor korte tijd te verhuren.

Kritiek op tweejaarcontract

De Woonbond en ook vele andere partijen die op de internetconsultatie hebben gereageerd, zien daarentegen juist veel voordelen voor verhuurders aan het tweejaarcontract: door de korte termijn zijn huurders afhankelijker van hun verhuurder voor voortzetting van het contract waardoor ze minder snel bezwaar zullen maken tegen te hoge servicekosten, gebrekkig onderhoud of de huurverhoging. Bovendien kan bij huurderswisseling telkens de huur worden verhoogd. De Huurteams Nijmegen en de studentenbonden LSVB, Asva en AKKU wijzen op de huidige praktijken van particuliere verhuurders die vrij spel zullen krijgen dankzij een tweejaarcontract. ‘Met het tweejarencontract maakt de overheid de natte droom van de verhuurder waar: een stelsel waarbij de macht bij de verhuurder ligt’, schrijft de LSVB.

Andere reacties pro huurrecht

De Werkgroep Huurders van de PvdA heeft zich fel uitgesproken tegen het wetsvoorstel en wil in plaats van verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur een verbod op antikraak. Net als de Bond Precaire Woonvormen verwacht de Huurdersvereniging Amsterdam dat door alle tijdelijke verhuurmogelijkheden die de ministers creëren, het normale huuraanbod zal verdampen en vaste huurcontracten zullen worden verdrongen. De gemeente Amsterdam heeft als belangrijkste kritiekpunt: de willekeur en onbeheersbaarheid die kan ontstaan bij de inzet van de verschillende contracten. ‘Amsterdam wil invloed op de inzet van deze instrumenten.’

Reacties pro vastgoedbelang

Opvallend is dat ook de woningcorporaties blij zijn met een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Zij merken alleen op dat de ministers ‘grote gezinnen’ (van acht personen) wat te ruim hebben gedefinieerd. Woonstad Rotterdam zou graag zien dat zelfs gezinnen van vier personen en meer voor tijdelijke huurcontracten in aanmerking komen. Een aantal makelaars en vastgoedpartijen en ook Aedes, vereniging van woningcorporaties, vindt het onjuist dat het tweejaarcontract tussentijds wel door de huurder opgezegd kan worden, maar niet door de verhuurder. Sommigen pleiten voor een eenjarig contract.

De consultatieronde is op 6 november afgerond. De komende tijd wordt een definitief wetsvoorstel aan de Tweede kamer aangeboden. Nog onbekend is wanneer.

kabinetsbeleid
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen