Uitgebreide Rotterdamwet laat kinderen vanaf twaalf jaar screenen

9 december 2014

Als het aan dit kabinet ligt, kunnen gemeenten straks nieuwe huurders en hun kinderen vanaf 12 jaar laten screenen voordat zij een huurwoning krijgen toegewezen. Dat staat in een wetsvoorstel om de zogeheten Rotterdamwet uit te breiden.

Stempel met tekst onacceptabel

Op basis van de huidige Rotterdamwet (officieel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Wbmgp) hebben gemeenten de mogelijkheid om in (door de Minister van Wonen en Rijksdienst) aangewezen gebieden geen woningen toe te wijzen aan mensen met een laag inkomen. Ook kunnen zij specifieke doelgroepen, zoals hoger opgeleiden, voorrang geven. Tot nu toe maakt Rotterdam als enige gemeente gebruik van deze wetgeving voor vijf wijken.

Minister Bloks voorstel is nu om in de Rotterdamwet op te nemen dat een gemeenteraad de minister kan verzoeken om behalve gebieden ook woningcomplexen of straten aan te wijzen. Daar kan van woningzoekenden een verklaring omtrent het gedrag (vog) worden gevraagd of een onderzoek op basis van politiegegevens worden gedaan voordat een huisvestingsvergunning aan een woningzoekende wordt verleend.

Volgens de minister dient dit om vast te stellen of de woningzoekende en zijn medebewoners - inclusief de kinderen vanaf 12 jaar - in het recente verleden crimineel of overlastgevend gedrag hebben vertoond. Met het wetsvoorstel introduceert Blok, op verzoek van zijn collega Opstelten van justitie, ook een clausule om de concentratie van mogelijke jihadisten tegen te gaan.

Overlastgevend kind

‘Een overlastgevend twaalfjarig jongetje kan ervoor zorgen dat zijn ouders worden geweigerd voor een huurwoning’, zo concludeerde Trouw op 5 december na bestudering van het wetsvoorstel.

Lijst van niet getolereerd gedrag

Een huurder kan (onder andere) worden geweigerd als hij of zij is veroordeeld voor een crimineel feit of overlast heeft veroorzaakt door: geluid of trillingen; het plaatsen, werpen of hebben van stoffen of voorwerpen; het verrichten van handelingen die rook, roet, walm, stof, stank of irriterend materiaal verspreiden; vervuiling, verontreiniging of hinderlijk gedierte in de woning of de directe omgeving ervan; openbare dronkenschap in de omgeving van de woning, enz.

Online consultatie

Het wetsvoorstel staat sinds begin deze maand ter openbare consultatie op de website van de rijksoverheid.

kabinetsbeleid
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen