Uitspraak rechter Overlegwet brengt Vesteda tot inzicht

2 juli 2014

De commerciële verhuurder Vesteda nam het overleg met de huurdersvereniging van de Churchillflat, een grote appartementenflat in Rijswijk, lange tijd niet serieus. Dat Vesteda daarmee de Overlegwet schond, leek de verhuurder niet te deren. Maar nu zowel de huurcommissie als de rechter Vesteda meermaals op de vingers heeft getikt, lijkt de verhuurder tot inkeer te komen.

Drie mensen in overleg

‘Dit is een harstikke fijne flat om te wonen, maar de verhuurder werkt niet mee.’ Dat is in een notendop het verhaal van de Churchillflat aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk, een 215 (voornamelijk luxe) huurappartementen tellende flat.

Voor kennisgeving aangenomen

De Huurdersvereniging Churchillflat is al 38 jaar actief en kreeg onlangs een kersvers bestuur. Er wachtte hen geen geringe taak. Vesteda besloot een jaar of drie geleden om de Churchillflat te verkopen. Sindsdien investeert Vesteda nauwelijks meer in het groot onderhoud. De huurdersvereniging kaartte bij Vesteda nog veel meer problemen aan. Maar doorgaans nam de verhuurder de adviezen van de huurdersvereniging ‘voor kennisgeving’ aan. Zo vond Vesteda dat haar huurverhogingsvoorstel in 2013 geen ‘beleidswijziging’ inhield. Daarom was het volgens Vesteda niet nodig om te overleggen met de huurdersvertegenwoordigers of om hun advies te vragen. ‘Zoals bekend volgen wij een marktconform huurbeleid en is er geen sprake van een beleidswijziging’. Dat schreef Vesteda aan het Vesteda Platform, de koepel van huurdersverenigingen en bewonerscommissies van Vestedacomplexen.

Geen reactie op advies

Reden genoeg voor de Huurdersvereniging Churchillflat om Vesteda om nadere uitleg te vragen. Conform de Overlegwet (WOHV) bracht de Huurdersvereniging in mei 2013 een advies uit aan Vesteda over het huurverhogingsbeleid. Vesteda reageerde daar niet op. Daags voordat de huurverhoging van kracht zou worden (1 juli) stapte de Huurdersvereniging daarom maar naar de huurcommissie met het verzoek het huurverhogingsbeleid van Vesteda op te schorten. In elk geval totdat Vesteda het verzuim om ‘schriftelijk en gemotiveerd aan te geven waarom zij de adviezen van de Huurdersvereniging niet volgt’, zou herstellen.

Huurcommissie geeft gelijk

De huurcommissie gaf de Huurdersvereniging in september gelijk dat zij waren geschonden in hun advies- en overlegrecht. Vesteda moest de uitvoering van het huurverhogingsbeleid opschorten, bepaalde de huurcommissie. Maar op de laatste dag van de beroepstermijn, vlak voor Kerst, ging Vesteda in beroep bij het kantongerecht in Den Haag.

Rechter geeft ook gelijk

Op 2 juni 2014 volgde de uitspraak. Weer kreeg de Huurdersvereniging gelijk. De kantonrechter volgde Vesteda in geen van haar standpunten. Overlegwet-geschillen kunnen sinds januari 2012 aan de huurcommissie worden voorgelegd. En de Overlegwet is van toepassing op zowel de sociale verhuurders als de (grotere) particuliere verhuurders van woonruimte. ‘Noch de wettekst, noch de wetsgeschiedenis maakt daarbij onderscheid tussen gereguleerde huur en geliberaliseerde huur’, aldus de rechter.

Jurisprudentie

Wat betreft het ‘dit is geen beleidswijziging’-argument hoefde de Haagse rechter alleen maar te verwijzen naar eerdere uitspraken van kantonrechters in Roermond (18-6-2013) en Leiden (19-2-2014) die oordeelden dat er sprake is van een beleidswijziging omdat het de verhuurder wettelijk gezien ‘vrij staat’ de huur al dan niet te verhogen met een extra percentage bovenop inflatie.

Opschorten

Ook oordeelde de rechter dat Vesteda niet kan volstaan met het informeren van het Vesteda platform, zoals Vesteda had betoogd. Vesteda heeft de Huurdersvereniging Churchillflat benadeeld door haar in haar advies- en overlegrecht te schenden. Vesteda zal de uitvoering van het voorgenomen beleid moeten opschorten totdat het verzuim is hersteld.

Winstpunt

Inmiddels heeft de Huurdersvereniging Churchillflat met Vesteda voor het eerst sinds lange tijd een goed overleg gehad over de uitvoering van het vonnis. Er is een akkoord gesloten. Vesteda zal de huurverhoging 2013 niet per 1 juli 2013 maar per 1 juni 2014 laten ingaan. De huurverhoging zal dus over 11 maanden worden teruggestort aan alle huurders van de Churchillflat. En het overleg wordt voortgezet ook over nog andere inhoudelijke onderwerpen en dat is eigenlijk nog het grootste winstpunt..

commerciële verhuur
huurcommissie
huurdersorganisatie
overlegwet
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen