Uitzonderlijke hoorzitting huurcommissie voor 277 huurders uit Salland

5 maart 2015

De protestacties van huurders in Salland en Zutphen tegen de huurverhoging van afgelopen jaar, werpen hun vruchten af. Bij hoge uitzondering organiseert de huurcommissie op maandag 9 maart een speciale hoorzitting in Zwolle voor de 277 huurders die bezwaar maakten tegen de huurverhoging.

hand houdt eurobiljet stevig vast

De 239 huurders uit Salland en de 38 huurders uit de regio Zutphen mogen daar komen toelichten waarom zij bezwaar hebben aangetekend tegen de huurverhoging in 2014. 'Dit is volgens mij uniek in Nederland en een uitgelezen kans voor huurders om hun zegje te doen. Velen hebben al eerder bij ons aangegeven dat ze dat graag eens zouden doen', zegt Willy Lourenssen, voorzitter van Huurdervereniging Salland (HVS) en tevens woordvoerder voor de huurders in Zutphen, tegen De Stentor (28 februari).

Lourenssen stond ook op het podium bij de Landelijke Huurdersdag op 10 oktober 2014 om uit te leggen hoe de protestactie die de HVS ondersteunde in zijn werk is gegaan. De HVS heeft alle huurders opgeroepen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Om voorlichting en advies te geven over de regels omtrent het bezwaarmaken, voerde de huurdersvereniging vervolgens individuele gesprekken met 400 huurders.

De vereniging en de bezwaarmakende huurders hebben vooral principiële bezwaren tegen de huurverhoging. Zij vinden dat de verhuurdersheffing van het rijk (woningcorporaties moeten jaarlijks per woning een extra bedrag afdragen aan het rijk dat daarmee zijn begrotingstekort wil oplossen), via de extra hoge huurverhogingen wordt doorgesluisd naar de huurders. Ook vinden zij dat door de inkomensafhankelijke huurverhoging de privacy van huurders wordt geschonden. Bovendien hoort zulke inkomenspolitiek niet bij verhuurders thuis, vinden zij. Er zijn ook heel wat huurders die niet alleen om principiële redenen bezwaar maakten tegen de huurverhoging, maar ook om (wettelijk gezien) gegronde redenen zoals een achteruitgang in inkomen.

Oude huur

De HVS heeft alle huurders die bezwaar hebben gemaakt stap voor stap begeleid. Hun advies aan huurders was om niet te kiezen voor de bezwaarschriftprocedure (een huurder maakt dan vóór 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging bij de verhuurder), maar voor de optie om de huurverhoging gewoon niet te betalen en de oude huur te blijven betalen. Sommige huurders moesten daarvoor bijvoorbeeld hun automatische incasso stopzetten en voortaan zelf elke maand de (oude) huur overmaken.

Legeskosten

'Dit is wettelijk gezien een correcte manier om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, maar het werd meteen duidelijk dat verhuurders en ook de huurcommissie deze manier niet gewend zijn', aldus Lourenssen. Hij en zijn minstens tien enthousiaste en actieve medevrijwilligers van de HVS hielden in de herfst van vorig jaar een tweede ronde individuele gesprekken met de bezwaarmakende huurders. Huurders die wilden volharden in hun bezwaar, zouden namelijk een procedure moeten starten bij de huurcommissie en daar € 25,- aan legeskosten voor moeten betalen.

Actiepot

'Wij hebben aan iedereen gevraagd: gaat u wel of niet naar de huurcommissie? En als u doorgaat, en als u alleen principiële bezwaren heeft tegen de huurverhoging, dan verliest u de zaak en bent u die € 25,- kwijt. Vrijwel iedereen was meer dan bereid om dat geld er aan te besteden. Veel huurders zagen het als een bijdrage aan de actiepot', vertelt Lourenssen. De HVS hielp ook huurders die daar recht op hadden om vrijstelling van de legeskosten aan te vragen. Het kantoor van de HVS fungeerde als correspondentie-adres voor de 277 huurders uit Salland en Zutphen die meededen met de procedure bij de huurcommissie.

Hoorzitting

Lourenssen: 'We hebben de huurcommissie gevraagd om een hoorzitting, maar eerlijk gezegd rekenden we daar niet op.' Tot ze op afgelopen 20 februari een uitnodiging kregen van de huurcommissie voor de hoorzitting in Zwolle. 'De massaliteit van deze bezwaaractie heeft kennelijk toch wel consequenties', zegt Lourenssen. Voor de HVS betekende het wel dat zij snel alle huurders op de hoogte moesten brengen en volmachten moesten vragen van huurders die zelf niet het woord willen voeren tijdens de hoorzitting. Dat moest allemaal per post.

Volmachten

'De post met alle geretourneerde volmachten kan momenteel niet meer door de brievenbus en wordt in zakken aangeleverd. Vandaag reed er nog iemand 15 kilometer om om de volmacht op ons kantoor af te leveren. De mensen zijn nog steeds ontzettend enthousiast. De actiebereidheid is bij huurders heel erg groot.' Maar realistisch zijn ze in Salland. De kans dat de huurcommissie uiteindelijk de principiële bezwaren ongegrond verklaart, is groot. 'Mensen zijn gewoon blij dat ze nu iets kunnen doen', verklaarde Lourenssen in De Stentor.

Antwoordnummer

Ondertussen heeft de HVS ook in zijn begroting voor 2015 een fors bedrag gereserveerd om de acties tegen de huurverhoging mogelijk te maken. Een van de kostenposten is bijvoorbeeld dat de HVS een Antwoordnummer heeft zodat huurders gratis post terug kunnen sturen. 'We gaan dit jaar weer bezwaar maken tegen de huurverhoging', zegt Lourenssen. 'En we hebben natuurlijk lessen getrokken uit het afgelopen jaar.'

Locatie hoorzitting 9 maart

De openbare hoorzitting van de huurcommissie is op maandag 9 maart in het gebouw Hanzeland aan de Hanzelaan 310 in Zwolle en begin om 13:00 uur voor de huurders uit Salland en om 15:45 voor de huurders uit Zutphen.

huurcommissie
huurdersorganisatie
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen