Vakantieparken in Huurpeil 2

11 juni 2021

In aanloop naar de zomer komt Huurpeil 2 met een dossier over vakantieparken. Hoeveel woningzoekenden wonen daar nu tegen wil en dank? En gaat de Tweede Actieagenda vakantieparken zijn beloftes waarmaken? Verder achtergronden over leegstandbeheer en een interview met Hans de Geus, de journalist die huisjesmelker werd. 

Huurpeil 2021-2
Huurpeil 2021-2

Dossier vakantieparken

Van strenge handhaving op illegale bewoning, naar een integrale aanpak waarin de noden van kwetsbare bewoners worden meegenomen. En waarin meer bereidheid is om vakantieparken om te turnen tot woonwijken. Dat lijkt de trend in de tweede Actieagenda vakantieparken, al gaan niet alle gemeenten daarin mee. 

Interview Aedesvoorzitter Martin van Rijn

Het begrip ‘volkshuisvesting’ moet volgens Aedesvoorzitter Martin van Rijn weer breed gedragen worden: ‘De verpleegkundige en de leraar moeten weer gewoon kunnen wonen.’ Van Rijn heeft één opdracht voor de politiek: ‘Lees de Actieagenda Wonen en voer ’m uit.’

Hoe ik toch huisjesmelker werd

In zijn boek Hoe ik toch huisjesmelker werd analyseert journalist Hans de Geus de oorzaken en gevolgen van de woningnood in Nederland. Een moderne vorm van feodaliteit dreigt.

Nummertje, geen mens

Huurders met een antikraakcontract staan sneller op straat en ontberen huurbescherming. Vooral jongeren kiezen hier noodgedwongen voor.

Nieuwe ideeën voor betaalbaar wonen

Hoe ga je de wooncrisis te lijf? Het VPRO-programma Tegenlicht schreef de wedstrijd Woonpionier 2021 uit. 153 Initiatieven dongen naar de prijs.

Controleer uw statuten

Een rechter oordeelde onlangs dat een huurdersorganisatie op grond van haar statuten niet als huurdersorganisatie kan worden aangemerkt.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘110.000 Extra verpleeghuisbedden heeft geen zin'. De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u weer een politieke prent van Joep Bertrams en een column van Joke van der Zwaard. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. In de rubriek 'Huurderswerk' tips voor huurdersorganisaties om mee te gaan doen in de energietransitie en studentenhuurdersorganisaties aan het woord. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wilt u meer lezen van de actuele Huurpeil? Neem dan een kijkje in het dossier van de actuele editie, of neem een abonnement op Huurpeil.

Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen