Veel armoede onder huurders in Groningen en Drenthe

6 december 2013

Het Noordelijk Overleg Lefierhuurders (NOL) roept gemeenten in Groningen en Drenthe op om de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor woningcorporaties te halveren. Het NOL vraagt woningcorporatie Lefier die oproep te ondersteunen. Een lagere OZB zou Lefier ruimte geven om de huren de komende jaren minder te laten stijgen, of zelfs te verlagen.

vrouw kijkt met zorgelijk gezicht naar betaalpasjes

Zelf heeft Lefier aangekondigd de bedrijfslasten met 25 procent omlaag te brengen en energiebesparende maatregelen te nemen. Alles in nauw overleg met het NOL.

Betaalbaarheid verbeteren

Lefier en het NOL zijn overeengekomen dat de betaalbaarheid moet worden verbeterd, door de woonlasten van huurders omlaag te brengen. Lefierhuurders besteden gemiddeld 37 procent van hun inkomen aan huur, gas, water, en licht. Dat percentage moet omlaag naar 30 procent, vinden Lefier en NOL.

Onder de armoedegrens

Maar liefst 36 procent van de huurders in Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Hoogezand en Groningen leeft in armoede. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen zitten in de knel. Van deze laatste groep leeft zelfs 83% onder de armoedegrens. In totaal leven ruim 9000 van de 25000 Lefierhuurders in armoede. Dat beeld is somberder dan elders in het land. Het gemiddelde inkomen ligt lager dan het landelijke gemiddelde, terwijl de woonlasten juist hoger zijn.

Woonlastenonderzoek door de Woonbond

De cijfers zijn afkomstig uit een groot onderzoek door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA), in opdracht van het NOL en gefinancierd door Lefier. Het WKA onderzocht de woonlasten in de regio vijf jaar geleden ook al. Toen bij huurders van Wooncom, een voorloper van Lefier. In vijf jaar tijd is de situatie niet verbeterd. Als percentage van het inkomen stegen de totale woonlasten van 36 naar 37 procent. In 2007 ging 24 procent van het inkomen op aan huurlasten. Dat is nu 27 procent. De energielasten gingen omlaag. Van 11 procent in 2007 naar 9 procent in 2013.

Schade beperken met lokaal beleid

Woordvoerder Ab Haak van het NOL stelt dat het huidige kabinetsbeleid de betaalbaarheid sterk onder druk zet, maar dat de schade met lokaal beleid kan worden beperkt. ‘Ideeën moeten worden uitgewerkt in haalbare maatregelen.’ Zo denkt hij dat het halveren van de OZB-heffing van gemeenten voor corporatiewoningen haalbaar wordt als hard is dat corporaties het voordeel direct doorgeven aan de huurders. ‘De gemeenten lopen dan wel inkomsten mis, maar het geld blijft in de lokale economie en vloeit niet weg naar andere overheden zoals met de verhuurdersheffing.’ Een ander idee van Haak is om huurders een huurcontract aan te bieden met een lagere huurprijs, op voorwaarde dat zij (een deel van) het onderhoud zelf gaan uitvoeren.

armoede
betaalbaarheid
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen