Persbericht

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

7 februari 2018

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte renovaties was voldoende draagvlak om  de renovatie door te laten gaan. Om een renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat dus vaak gehaald.

Corporatiekoepel Aedes claimt dat de 70%-norm verduurzaming in de weg staat. Nu blijkt opnieuw dat de draagvlakmeting in de praktijk helemaal geen belemmering is. Zo lang verhuurders maar met goede plannen komen en huurders op tijd betrekken.

De 70% -regel is een goede manier om tot renovatieplannen te komen met draagvlak onder de bewoners,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Bovendien wordt zo voorkomen dat verhuurders tal van individuele juridische procedures moeten voeren om een renovatietraject door te voeren. Nu wordt de redelijkheid immers getoetst aan het halen van 70% instemming.’

De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden gerenoveerd om de afspraken uit het Energieakkoord te halen. In 2020 moeten huurwoningen gemiddeld op label B zitten. Paping: ‘De 70%-norm zorgt ervoor dat er tempo gemaakt kan worden met projecten die op draagvlak van huurders kunnen rekenen.’

energiebesparing
renovatie

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

Downloads

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen