Verbetervoorstellen voor de huurtoeslag

8 juli 2016

De huurtoeslag functioneert goed en komt terecht bij de mensen die het nodig hebben. Toch zijn verbeteringen van het huurtoeslagstelsel mogelijk, concludeert Platform 31 in ‘Overstag met de huurtoeslag’, een rapport met verbetervoorstellen voor de huurtoeslag.

Eurobiljet in puzzelstukjes

Maar liefst 19,5 procent van alle Nederlanders heeft recht op huurtoeslag. Van alle huurders is dat ongeveer de helft. Gemiddeld dekt de huurtoeslag 40 procent van de huurprijs. De huurtoeslag komt over het algemeen terecht bij huishoudens die dat het hardst nodig hebben. Het biedt hen de mogelijkheid om een betaalbare woning te huren die bij hun inkomenssituatie past. Toch heeft het huidige systeem van de huurtoeslag minpunten.

Huurtoeslagstelsel staat onder druk

Het huurtoeslagstelsel staat zwaar onder druk. Elk jaar moeten meer huurders er een beroep op doen wegens inkomensdaling. Ook wordt het budget voor de huurtoeslag almaar groter omdat de huren jaarlijks fors stijgen. Platform 31 doet in het rapport verschillende verbetervoorstellen voor de huurtoeslag waardoor het stelsel toekomstbestendiger kan worden.

Discussie over de toekomst van de huurtoeslag

In het najaar gaat de politiek discussiëren over de toekomst van de huurtoeslag. Met deze verkenning willen Platform 31 en haar partners voeding bieden voor het debat.

Inkomensval moet aangepakt worden

‘Harde voorwaarde voor een stelselwijziging is dat huurders met de laagste inkomens er gemiddeld zeker niet op achteruit mogen gaan. Als dit in incidentele gevallen wel dreigt te gebeuren, dienen er goede overgangsregelingen te zijn. Bezuinigingen kan en mag niet het doel zijn, maar een eerlijker systeem met betere prikkels wel. Het aanpakken van de harde inkomensval (van degenen die nét geen recht meer hebben op huurtoeslag) is bijvoorbeeld zeer wenselijk. Daarvoor is een complete stelselwijziging echter niet nodig’, schrijft beleidsmedewerker Bastiaan van Perlo namens de Woonbond in het Platform31 rapport.

huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen