Verhit debat in Amsterdam over tijdelijke verhuur

23 februari 2016

Tijdens een debat in Amsterdam over tijdelijke verhuur raakten de gemoederen gisteravond flink verhit. VVD-wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) kwam in aanvaring met een actiegroep die in de Kolenkitbuurt strijdt tegen tijdelijke huurcontracten en de huisuitzettingen die daar het gevolg van zijn.

Protestspandoek tegen tijdelijke huurcontracten. Amsterdam, Kolenkitbuurt (Bos en Lommer), februari 2016
Protestspandoek tegen tijdelijke huurcontracten. Amsterdam, Kolenkitbuurt (Bos en Lommer), februari 2016

De verhitte discussie vond plaats tijdens de vijftiende editie van het PakhuisNUL20-debat, georganiseerd door tijdschrift NUL20 en Pakhuis De Zwijger. Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen hekelde de sterke toename van het aantal tijdelijke huurcontracten. Naast baanonzekerheid krijgen vooral jonge mensen steeds vaker ook te maken met woononzekerheid.

Actiegroep Kolenkitbuurt

Steeds vaker dreigt dat tot huisuitzettingen te leiden, zoals voor Nathalie en haar kind van 11 maanden. Een paar jaar geleden verhuisde ze van Almere naar een tijdelijke (renovatie)woning in de Kolenkitbuurt in Amsterdam West en nu dreigt ze uit haar huis te worden gezet door woningcorporatie Rochdale. De Kolenkitgroep steunt haar en heeft de strijd aangebonden met de tijdelijke huurcontracten van Rochdale. Die wil in de Kolenkitbuurt 154 sociale huurwoningen verkopen. De Bond vindt dat de tijdelijke huurders moeten kunnen terugkeren na renovatie, en dat de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. De Woonbond steunt de actie.

Ontwrichtend

Van der Burg verzette zich heftig tegen het standpunt dat tijdelijke verhuur leidt tot rechteloosheid. ‘Hoewel ik het heel naar vind voor deze mevrouw, heeft ze er bewust voor gekozen haar vaste huurcontract in Almere op te geven voor een tijdelijk contract in een renovatiewoning. Dus ze wist dat ze er vroeg of laat uit moest.’ Het kwam hem op gejoel en boze reacties vanuit de zaal te staan. ‘De onrust is de uitdrukking van de onzekerheid die tijdelijke contracten opleveren. Ze werken ontwrichtend voor mensen en voor de leefbaarheid van buurten’, aldus een van de aanwezigen.

Jaarlijks 500 tijdelijke contracten

Bestuurder Marien de Langen van woningcorporatie Stadgenoot, die Van der Burg steunde, liet weten ongeveer 30 procent van de vrijkomende woningen te gaan verhuren met nieuwe tijdelijke jongerencontracten van vijf jaar. Jaarlijks zal het gaan om zo’n vijfhonderd woningen in Amsterdam. Stadgenoot zal overigens geen gebruik gaan maken van de nieuwe tijdelijke tweejaarscontracten die minister Blok (Wonen) in de wet wil verankeren. De Tweede Kamer is hiermee al akkoord gegaan. De komende weken behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de beide tijdelijke contractsvormen.

50.000 nieuwe huizen

Eerder op de avond lichtte Van der Burg ‘zijn’ ambitieuze bouwprogramma toe. De komende jaren worden er binnen de gemeentegrenzen 50.000 nieuwe huizen gebouwd, waarvan een substantieel deel in de dure huursector. Vorig jaar werden er al 8.400 woningen in aanbouw genomen. Een van de grote bouwlocaties is de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Oost. Daar verrijzen vanaf volgend jaar woontorens tussen 100 en 150 meter hoog. Ook IJburg zal fors worden uitgebreid. Het opspuiten van de nieuwe eilanden van IJburg II gaat naar schatting € 200 miljoen kosten.

Nog 250.000 woningen nodig

Op langere termijn zijn in de metropoolregio Amsterdam, die nu ruim 2,3 miljoen inwoners telt, naar schatting nog 250.000 nieuwe woningen nodig. Tenminste, als het aantal bewoners zo hard blijft groeien als de afgelopen jaren. Het inwonertal in Amsterdam stijgt jaarlijks met zo’n 11.000. Of dat zo blijft is overigens maar de vraag, want het CBS maakte vorige week bekend dat er in 2015 meer Nederlanders uit Amsterdam vertrokken dan er binnenkwamen. De groei van het inwonertal kwam in 2015 doordat er meer Amsterdammers werden geboren dan dat er overleden en door de komst van duizenden buitenlanders: studenten, expats en asielzoekers.

actie
huurcontract
leefbaarheid
nieuwbouw
renovatie
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen