Verhuizen naar corporatiewoning steeds lastiger

17 november 2011

Wie op zoek is naar een huurwoning van een woningcorporatie heeft steeds minder kans van slagen. Het aantal bestaande woningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders nam vorig jaar opnieuw af. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van corporaties, deze week bekendmaakte.

verhuisdozen

​Het percentage huurwoningen dat vrijkwam, was vorig jaar 7,9 procent. In 2009 was dat nog 8,1 procent. Gemiddeld duurt het nu bijna 13 jaar voordat een huurwoning vrijkomt voor een nieuwe woningzoekende.

Regionale verschillen

Per regio zijn er wel grote verschillen in het aantal woningen dat vrijkomt. In de regio's Utrecht en Amsterdam wordt het minste verhuisd. In de drie noordelijke provincies, het Zuid-Limburgse Heuvelland, Zeeland en Twente is het beeld minder somber.

Inkomensgrens verergert stagnatie

De Woonbond meent dat nieuw overheidsbeleid de ernstig gestagneerde huurmarkt nog verder in het slop helpt. Door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen is het voor huurders met een bescheiden middeninkomen onmogelijk geworden om nog voor een andere huurwoning in aanmerking te komen. Omdat deze groep ook niet terecht kan in een koopwoning of een huurwoning op de particuliere markt blijven ze noodgedwongen zitten waar ze zitten.

Verhuisboete voor lage inkomens

Dankzij de lange wachtlijsten kunnen ook mensen met een bruto jaarinkomen van minder dan 33.614 euro nauwelijks nog verhuizen. Daarbij helpt het niet dat maximumhuren in zogenaamde schaarsteregio´s onlangs fors verhoogd zijn. Verhuizen naar een in woonkwaliteit (oppervlakte, voorzieningen) vergelijkbare woning kan een enorme huurverhoging betekenen. Juist voor lage inkomens zijn dit soort huurverhogingen niet op te brengen. Wie al een huurwoning heeft die enigszins aan de wensen voldoet zal verhuizen daarom wel uit het hoofd laten. Dat betekent dat starters op de huurmarkt en huurders die wel willen verhuizen nog langer moeten wachten.

Minder nieuwe huurwoningen, maar aandeel corporaties in bouwproductie gestegen

Nieuwe huurwoningen bouwen kan helpen, maar ook op dat gebied is de trend neerwaarts. Had de crisis in de beginjaren nog een bescheiden effect op de nieuwbouwproductie van corporaties, sinds 2010 wordt er ook door corporaties duidelijk minder gebouwd. Maar marktpartijen die de vrije sector bedienen bouwden nog veel minder. Om die reden waren corporaties vorig jaar toch nog goed voor 57 procent van de landelijke bouwproductie,  aanzienlijk meer dan de 43 procent het jaar daarvoor.

Meer bestaande huurwoningen verkocht

De woningcorporaties slaagden er vorig jaar wel in meer al bestaande woningen aan particuliere huishoudens te verkopen: er werden 15.100 huurwoningen verkocht, tegen 13.100 in 2009.

betaalbaarheid
CFV
inkomensgrens
woningmarkt
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen