Verhuurder dreigt met uitzetting om geschil servicekosten

23 maart 2022

Verhuurder ‘Change=’ dreigt met het niet verlengen van tijdelijke huurcontracten, omdat huurders die het oneens zijn met de hoogte van de servicekosten de kosten niet betalen. Ook zouden de huurders kunnen fluiten naar een gunstige ‘verhuurdersverklaring’, waardoor een nieuwe huurwoning vinden erg moeilijk is. 

Dat schreef het Parool. Inmiddels heeft SP Kamerlid Sandra Beckerman Kamervragen gesteld over de kwestie.

Verdrievoudiging servicekosten

Stichting Woon! Staat de huurders bij in een geschil over te hoge servicekosten. Change= kreeg eerder al eens het deksel op de neus bij de rechter, omdat er onterecht ‘communitykosten’ in rekening werden gebracht. Nu probeert Change= met deze verdrievoudiging van de servicekosten die kosten alsnog in rekening te brengen, maar dan als servicekosten. De huurders zijn het niet eens met de verhoging en zijn een procedure gestart bij de Huurcommissie. Tot een uitspraak betalen ze de oude servicekosten. Volgens de bewoners heeft Change= tot op heden geen inzage gegeven in de kosten. Via de servicekosten mag een verhuurder geen winst maken. Er moet dus kunnen worden aangetoond dat de verhuurder hier daadwerkelijke kosten doorberekent. 

Meldpunt Commerciële Verhuur

Dit soort dreigementen waarbij tijdelijke huurders te horen krijgen dat ze slecht onderhoud, te hoge servicekosten of een te hoge huur moeten accepteren omdat ze anders weer op straat staan, komen ook vaak naar voren in ons Meldpunt Commerciële Verhuur. De Woonbond pleit er dan ook al langer voor deze tijdelijke contracten af te schaffen.

58 Kamervragen

In maar liefst 58 Kamervragen gaat Beckerman uitgebreid in op de problemen van de huurder bij Change=. Zo wil ze weten of de minister concludeert dat tijdelijke contracten niet in het belang zijn van de huurder, omdat hun dakloosheid boven het hoofd hangt als ze met klachten komen. Ook wil ze weten of de tijdelijke contracten niet strijdig zijn met het recht op huisvesting zoals dat verankerd is in de grondwet. Daarnaast wil Beckerman graag weten of de minister de mening van de Woonbond deelt als we schrijven ‘De tijdelijke contracten verslechteren de positie van huurders. Ze zijn minder snel geneigd om hun recht te halen bij te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud.’ De volledige Kamervragen zijn terug te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Verhuurdersverklaring

Naast het dreigen met het niet verlengen van tijdelijke contracten schrijft Parool dat er ook sprake is van het verstrekken van negatieve verhuurdersverklaringen. Terwijl het hier gaat om een geschil over de servicekosten. Dat is geen legitieme grond om iemand een verhuurdersverklaring te ontzeggen. Het niet krijgen van een verhuurdersverklaring heeft ernstige gevolgen, omdat veel verhuurders zonder een positieve verklaring van de vorige verhuurder geen woning aan de aspirant-huurder zal verhuren. De Woonbond is dan ook altijd tegen de inzet van deze subjectieve verklaringen geweest. Het in het geweer komen tegen te hoge servicekosten, achterstallig onderhoud of te hoge huurverhogingen kunnen ertoe leiden dat iemand een negatieve verklaring krijgt, terwijl de huurder hier in zijn volste recht staat. Beckerman vraag dan ook aan minister De Jonge deze subjectieve verklaringen aan banden te leggen. 

Inmiddels heeft Change= na de media-aandacht laten weten de tijdelijke contracten toch te verlengen.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen