Verhuurders geen inzage in persoonsgegevens

11 september 2015

Minister Plasterk van BZK wil verhuurders geen inzage geven in persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Hij schrijft dit in antwoord op vragen van VVD-Tweede Kamerleden Van der Linde en De Caluwe.

Gluren

De beide VVD-ers wilden van de minister weten of en hoe verhuurders inzage kunnen krijgen in persoonsgegevens van (potentiële) huurders, om bijvoorbeeld fraude, overlast en schending van het huurcontract tegen te gaan.

Inzage persoonsgegevens in strijd met wetgeving

Plasterk wijst inzage van de hand. ‘Dit is in strijd met wetgeving (BRP en Wbp) en zou de deur openzetten naar de onwenselijke situatie dat persoonsgegevens die vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid, verstrekt kunnen worden aan alle commerciële organisaties en particulieren.’ De BRP heeft primair tot doel overheidsorganen te voorzien van gegevens uit de basisregistratie, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken. Daarnaast kunnen andere organisaties met een ‘gewichtig maatschappelijk belang’ er een beroep op doen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en gezondheidsinstellingen.

Andere manieren om fraude te bestrijden

Volgens Plasterk zijn er andere instrumenten, vooral bij de gemeente, om onrechtmatige bewoning en fraude te voorkomen en te bestrijden, bijvoorbeeld op grond van de Huisvestingswet en de Woningwet. ‘Verhuurders hebben overigens in de relatie met hun particuliere huurder een eigenstandige verantwoordelijkheid om te zorgen dat het huurcontract wordt nageleefd’, aldus Plasterk in zijn antwoord op de Kamervragen.

privacy

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen