Verhuurdersheffing betekent huurdersbelasting

29 oktober 2012

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het belastingplan voor 2013. De verhuurdersheffing, die hierin is opgenomen, betekent een forse lastenverzwaring voor huurders. Verhuurders kunnen dan niet langer investeren in nieuwbouw en onderhoud.

Zak met geld

Daarom heeft de Woonbond samen met Aedes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt opgeroepen af te zien van deze verhuurdersheffing, die in feite neer komt op een huurdersbelasting.

De verhuurdersheffing wordt ingevoerd voor alle verhuurders die meer dan tien huizen in de sociale sector verhuren. Jaarlijks moet deze heffing 800 miljoen euro gaan opbrengen. Verhuurders kunnen dit bedrag op twee manieren ophoesten: zorgen voor meer inkomsten of voor minder uitgaven. Huurders zullen dus linksom of rechtsom opdraaien voor deze heffing.

Omgeslagen per woning komt de heffing neer op €30,- per huurwoning per maand. De regering schrijft dat verhuurders dit bedrag kunnen ophalen door maatregelen zoals de Donnerpunten en de gluurverhogingen, die extra huurverhoging mogelijk maken. De rekening kan dus direct worden doorgeschoven naar de huurders.

Kaalslag

Verhuurders waarschuwen voor hun investeringscapaciteit. Omdat de huurverhogingen niet direct kunnen worden geïncasseerd zullen verhuurders stoppen met investeren in groot onderhoud, energiebesparing en nieuwbouw. Er zal een kaalslag plaatsvinden in de bouwsector, die op dit moment nog enigszins overeind wordt gehouden door de investeringen van corporaties. Dit tekort aan investeringen zal doorwerken in de hele economie, kost banen in tijden van crisis en zal indirect ook de overheid geld kosten in de vorm van misgelopen BTW-inkomsten en meer uitkeringen.

Alternatief

De verhuurdersheffing is dus een kortzichtige bezuiniging die de huurders laat betalen, geld onttrekt uit de woningbouwsector en indirect meer kost dan hij oplevert. De Woonbond en Aedes wijzen de Tweede Kamer erop dat er een alternatief bestaat dat de woningmarkt wel verbeterd, dat wel positieve effecten heeft op de economie en dat niet de rekening eenzijdig bij de huurders legt: Wonen 4.0. De beide huurmarktpartijen dringen erop aan om te kiezen voor deze oplossing.

Zie ook:

betaalbaarheid
kabinetsbeleid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen