Verhuurdersheffing moet structureel 2 miljard opbrengen

2 oktober 2013

Huurders gaan structureel 2 miljard euro per jaar aan de staatskas bijdragen. Dat maakt de Woonbond op uit onlangs gepubliceerde Kamerstukken over de controversiële verhuurdersheffing. De Tweede Kamer startte gisteren met de behandeling daarvan.

verhuurdersheffing

Corporatiekoepel Aedes heeft onlangs een deal gesloten met het kabinet, waarin de heffing wordt geaccepteerd. Aedes ziet daarbij het ´zeker stellen van huurruimte´ als een van de belangrijkste onderhandelingsresultaten van die deal. De potentiële huuropbrengst bij het huidige huurbeleid blijft tenminste op peil, ook bij invoering van de huursombenadering.

Extra huuropbrengsten

De gemiddelde heffing per woning bedraagt in 2014 ongeveer € 541 en in 2017 circa € 775. In een brief aan de Kamer wijst de minister erop dat "door het huurbeleid en de mogelijkheden voor huurharmonisatie bij verhuizing, de geboden verdiencapaciteit voor verhuurders over het geheel genomen vanaf 2017 structureel voldoende is om de heffing te financieren". Dat de verhuurdersheffing is op te brengen uit extra huuropbrengsten, blijkt ook uit bovenstaande tabel (bron: Woonakkoord). De verhuurders krijgen van het kabinet dus alle ruimte om de heffing op huurders te verhalen via de huurverhogingen.

Huurders in armoede

In de publiciteit wordt wel eens gesuggereerd dat lage inkomens de huurstijging grotendeels gecompenseerd zouden krijgen door de huurtoeslag en dat middeninkomens wat extra huurverhogingen best aan kunnen. De Woonbond bestrijdt die aannames. Uit het woonlastenonderzoek van het RIGO blijkt dat in 2012 al 28% van de huurders onder de armoedegrens leefde. Door de huurverhogingen zal dit in 2017 gelden voor 35% van de huurders, dat zijn 891.000 huishoudens. Van de huurtoeslagontvangers belandt de helft onder de armoedegrens.

Heffing structureel en hoger

Is de heffing een tijdelijke maatregel, die over een paar jaar weer van de baan is? Helaas blijkt uit de Memorie van Toelichting op de Kamerstukken dat dit toch anders ligt. Daarin staat in dat de "verhuurdersheffing op termijn dezelfde bijdrage levert aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën als voorzien in het regeerakkoord". De extra inkomsten van verhuurders uit de huurverhogingen maken het volgens het kabinet "mogelijk en verantwoord om de verhuurders te laten bijdragen aan de omvangrijke financiële problematiek van het Rijk". Dit betekent dus dat de heffing ook na 2017 gehandhaafd blijft. Sterker nog, de heffing zal oplopen naar jaarlijks €2 miljard vanaf 2018.

Rekening volledig bij huurders

De Woonbond concludeert dat de rekening van de heffing volledig bij huurders komt te liggen. Niet alleen door de extra huurverhogingen en huurharmonisatie, maar ook doordat huurders dankzij de heffing langer moeten wachten op onderhoud, renovatie, en energiebesparende maatregelen.

Mooie beloften

Door de Aedes-voorzitter is wel de mooie belofte gedaan dat de corporaties de heffing niet in zijn geheel op huurders zullen verhalen, maar helaas verzuimt hij om deze vage belofte om te zetten in harde afspraken.

Aedes
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen