Persbericht

Verhuurdersheffing niet van tafel

18 december 2013

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de verhuurdersheffing. Dat gebeurde nadat minister Blok van Wonen toezegde begin 2016 een evaluatie te houden en bereid te zijn tot aanpassingen als ‘zich ongewenste effecten voordoen’.

De Woonbond hoopte dat het verzet tegen de heffing van senator Duivesteijn ertoe zou leiden dat de heffing op zijn minst zou worden verlaagd en een tijdelijk karakter zou krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We blijven ageren, maar ik vrees dat we moeten wachten tot 2016 voor er iets verandert. Terwijl nu al duidelijk is dat die heffing ertoe leidt dat er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar wordt.’

Een verlaging van de verhuurdersheffing na de evaluatie in 2016 is een reële optie, maar vooralsnog heeft de ze een structureel karakter. ‘Teleurstellend’, aldus Paping, die erop wijst dat er ook geen extra geld naar het investeringsfonds gaat om nieuwbouw te bekostigen. Het geld van de heffing wordt in zijn geheel gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te realiseren. ‘De discussie in de Eerste Kamer maakt in ieder geval duidelijk dat de heffing zeer omstreden is en gelukkig niet gezien wordt als een voldongen feit.’

betaalbaarheid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen