Persbericht

Verkiezing beste huurdersorganisaties 2012

1 juni 2012

De Woonbond organiseert de verkiezing van beste huurdersorganisatie en bewonerscommissie van 2012. Per 1 juni kunnen huurdersorganisaties en bewonerscommissies worden aangemeld. De thema’s waarop prestaties worden gemeten zijn ‘servicekosten’ en ‘streefhuren’.

De verkiezing heeft twee thema’s omdat bewonerscommissies zich met andere zaken bezighouden dan huurdersorganisaties. Onderhandelen over de hoogte van de gevraagde huren ten opzichte van de wettelijke toegestane maximale huren (streefhuurbeleid) ligt typisch op het terrein van huurdersorganisaties. Op het thema servicekosten, de kosten die een verhuurder in rekening brengt voor de door hem geleverde diensten en producten zijn zowel bewonerscommissies als huurdersorganisaties actief.

Kent u een organisatie die goed bezig is op een van deze twee thema's? Meld die dan aan voor de verkiezing. Dat kan tot 15 augustus.
Iedereen mag kandidaten aanmelden. Dus huurders, huurdersorganisaties, bewonerscommissies, verhuurders en eigenaar-bewoners. En natuurlijk kan een huurdersorganisatie of bewonerscommissie ook zichzelf aanmelden. Een onafhankelijke jury bepaalt wie van de aangemelde kandidaten uiteindelijk de winnaar wordt. De uitslag van de verkiezing wordt in de tweede week van oktober bekend gemaakt tijdens de ‘actieweek Servicekosten’ van de Woonbond.

Servicekosten

Een huurder betaalt servicekosten voor diensten en producten die hij van zijn verhuurder afneemt. Denk bijvoorbeeld aan de huismeester,  glazenwassen, schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de lift en de binnentuin in een complex. In de praktijk blijken verhuurders servicediensten weinig kritisch in te kopen, omdat zij de rekening volledig kunnen doorschuiven naar hun huurders. Maar bewonerscommissies en huurdersorganisaties slagen er toch vaak in de rekening omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld door afrekeningen met elkaar te vergelijken, en door de verhuurder aan te spreken op het inkoopbeleid

Streefhuren

Bij streefhuren gaat het om inspanningen voor de betaalbaarheid van de huren. Heeft de huurdersorganisatie geadviseerd over het incasseren van de extra Donnerpunten (bij nieuwe verhuringen) of over de gluurverhoging (de extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen van 43.000). Is er geluisterd naar die adviezen? Kortom: wat heeft de huurdersorganisatie gedaan om invloed uit te oefenen op het huurbeleid van de verhuurders?

huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen