Verkiezingen, wat willen partijen met huren?

15 maart 2021

Vandaag openen de stembussen. Een goed moment om nog even op een rijtje te zetten wat partijen van plan zijn met huren en woningzoekers. We kijken daarvoor naar de doorrekeningen van de plannen door het CPB en naar het Woonkieskompas.

Bijna iedereen is het er over eens. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft om te zorgen voor betaalbare huren en meer sociale huurwoningen. 

VVD laat belasting op sociale huur oplopen

Uit de doorrekeningen blijkt dat de VVD de belasting op sociale huur in stand wil houden (en zelfs op laat lopen de komende jaren). Dat betekent nog minder investeringsruimte voor corporaties en minder ruimte om de hoge huren aan te pakken. 50plus en de SGP willen een iets lagere verhuurderheffing, maar houden de heffing dus wel in stand. Alle andere partijen willen er van af. De PvdA en de SP verlagen de belastingdruk naast de verhuurderheffing nog eens met 800 miljoen euro, door ook naar het verlagen van andere belastingen te kijken.

Huurtoeslag

De VVD bezuinigt met 1,4 miljard euro fors op de huurtoeslag. Bij GroenLinks, CDA en PvdA gaat er juist meer geld naar de huurtoeslag. D66 en ChristenUnie willen van de huurtoeslag af, omdat ze naar een ander systeem willen dan toeslagen. De overige partijen laten de huurtoeslag zoals die is.

Vrije sector

Uit het Woonkieskompas blijkt dat bijna alle partijen voor het reguleren van de huurprijzen in de vrije sector zijn. Alleen Forum, de VVD, Volt en de SGP vinden dat verhuurders in de vrije sector zelf de hoogte van de huur moeten kunnen bepalen. JA21 is hier neutraal in. Alle andere partijen zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat er een vorm van reguleren van huurprijzen in de vrije sector moet komen. Om op deze manier te hoge huurprijzen tegen te gaan.

Niet alle partijen in de doorrekening

Forum, de PVV, Volt en Partij voor de Dieren lieten hun programma’s niet doorrekenen. Die partijen hebben we daarom niet meegenomen in dit artikel over de doorrekeningen.

Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen