Verplicht label C voor corporatiewoning te mager

17 februari 2017

De minister van Wonen wil woningcorporaties verplichten om bestaande huurwoningen te renoveren naar label C. Daarover is hij in gesprek met de Woonbond en met Aedes, de koepel van woningcorporaties. De Woonbond ziet haken en ogen aan het plan van de minister.

In 2050 moeten alle bestaande woningen in Nederland energieneutraal zijn. Dat staat in het Energieakkoord dat de Nederlandse overheid in 2013 heeft ondertekend. Al eerder maakte de overheid afspraken met verhuurders en de Woonbond over het  energiezuinig maken van huurwoningen. In het 'Convenant Energiebesparing Huursector' is afgesproken dat corporatiewoningen  in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben.

Haken en ogen

Label B wordt niet gehaald, zo blijkt uit een recente evaluatie van het Convenant. Daarom wil de minister nu corporaties gaan verplichten hun oude woningen te verbeteren naar label C. De Woonbond is niet tegen een verplichting voor verhuurders om meer werk te maken van energiebesparing, maar ziet haken en ogen aan een verplicht label C.

Label C niet als minimum

Label C is een middelmatig label. Als renoveren naar label C verplicht wordt is het risico groot dat verhuurders dit minimum als de standaard gaan zien. En maatregelen gaan nemen die een volgende stap naar nog energiezuiniger alleen maar in de weg staan. Volgens de Woonbond zijn er grotere stappen, meer innovatieve maatregelen nodig om de doelen uit het Energieakkoord dichterbij te brengen.

Innovatieve aanpak levert meer op

Wat je kunt bereiken met een innovatieve aanpak laten lokale voorbeelden zien. Neem Heerlen bijvoorbeeld: daar worden oude mijnwaterreservoirs gebruikt bij de uitwisseling van zelf opgewekte warmte tussen kantoren en woningen. In het noorden van het land zijn bijna 1400 Nul-op-de-meter woningen in ontwikkeling. Lokale huurdersorganisaties en de Woonbond zijn daar nauw bij betrokken. Dit soort innovaties laat zien dat er veel meer mogelijk is dan de middelmaat van label C. Een verplichting voor label C kan er toe leiden dat corporaties verzuimen om noodzakelijke stappen te nemen.

Lokale prestatieafspraken

Huurdersorganisaties zijn sinds vorig jaar gelijkwaardig gesprekspartner bij het overleg over de lokale prestatieafspraken. In dat overleg met gemeente en corporaties kunnen zij aandringen op een hogere ambitie. En afspreken dat woningen met een slecht label snel worden opgeknapt. In Nijmegen zijn ze daar goed mee bezig. Die gemeente won vorig jaar de ‘stook je rijk trofee’ vanwege hun hoge ambitie en de betrokkenheid van huurders.

energiebesparing
energielabel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen