Verruiming tijdelijke verhuur en antikraak in kaart

18 november 2013

Naar aanleiding van een motie heeft minister Blok onlangs met de vereniging van woningcorporaties Aedes gesproken over de inzet van antikraak in corporatiewoningen. Blok vindt het redelijk dat corporaties soms antikraak inzetten en gaat er verder niets mee doen. Wel gaat het ministerie voor het eerst in kaart brengen wat de omvang is van het wonen via tijdelijke huur en antikraak in Nederland.

verhuisdozen

Eerder dit jaar is de Leegstandwet gewijzigd waardoor onder andere corporatiewoningen 7 in plaats van 5 jaar tijdelijk verhuurd mogen worden en verbouwde kantoren 10 jaar tijdelijk verhuurd mogen worden.

Ook mogen te koop staande woningen tijdelijk verhuurd worden zonder dat de verhuurder rekening hoeft te houden met het puntenstel. Woningen die qua puntenaantal niet geliberaliseerd zouden mogen worden, mogen daardoor verhuurd worden voor een huurprijs boven de liberalisatiegrens.

De Woonbond heeft in de parlementaire besprekingen over de Leegstandwet gewaarschuwd voor de toename van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Sinds jaar en dag gaan er stemmen op voor meer uitzonderingen op de huurbescherming. Verhuurders en eigenaren zouden graag meer flexibiliteit in het huursysteem willen hebben zodat ze makkelijker tijdelijk kunnen verhuren, makkelijker een huurder eruit kunnen krijgen, of sneller een woning leeg opgeleverd kunnen krijgen voor verkoop.

Roep om flexibiliteit

Die roep om meer flexibiliteit wordt steeds meer beantwoord. Door marktpartijen vanuit de vastgoedwereld zoals de antikraakbureaus. En ook door de (lokale) overheid die de laatste jaren nieuwe vormen van tijdelijke verhuur heeft geïntroduceerd. Zoals campuscontracten voor studenten, short stay contracten voor buitenlandse werknemers, 'jongerencontracten' (tot 26 jaar) en de verruiming van de Leegstandwet die sinds 1 juli 2013 van kracht is.

Moties

Bij de behandeling van de verruiming van de Leegstandwet eerder dit jaar, werden enkele moties aangenomen. In een daarvan (van kamerlid Jansen) werd minister Blok gevraagd om in overleg te gaan met Aedes 'opdat woningcorporaties waar het gaat om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten onder de Leegstandwet' en niet meer met antikraak.

Redelijk

Onlangs kwam Blok hierop terug in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes geeft aan eveneens de voorkeur te hebben voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet maar dat antikraak in sommige situaties 'niet te vermijden is'. Blok vindt dit een 'redelijk' standpunt en wil er verder niet op ingaan.

In de praktijk

Tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet is mogelijk bij een minimum van zes maanden. Maar in de praktijk gaan corporaties lang niet altijd tot tijdelijke verhuur over, al zou er meer dan zes maanden verhuurd kunnen worden. Dat bleek onder andere uit kamervragen die de SP heeft gesteld over een situatie in Nieuw Crooswijk, een gestagneerde herstructureringswijk in Rotterdam, maar ook daarin zag minister Blok geen aanleiding om op zijn standpunt terug te komen.

Omvang in kaart

Positiever is dat de minister – eveneens naar aanleiding van een motie- voor het eerst in kaart gaat brengen wat de omvang is van het wonen via tijdelijke huur en antikraak in Nederland. Hij heeft daartoe de medewerking gevraagd van de banken die toestemming verlenen voor de tijdelijke verhuur van te koopstaande woningen; van de website Pararius.nl, waar veel te koopstaande woningen te huur worden aangeboden; en van de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer die bij de aangesloten vastgoedbeheerders de aard en omvang van anti-raakcontracten gaat inventariseren (daarmee verwacht de minister ongeveer 80% van de antikraakbewoning in beeld te krijgen). Ook laat de minister een steekproef doen onder gemeenten om te weten hoeveel Leegstandwetvergunningen er zijn verstrekt. Blok streeft ernaar deze gegevens direct na het eerste kwartaal van 2014 aan de Tweede Kamer te sturen.

antikraak
leegstand
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen