Bij verwaarloosde tuin naar de rechter stappen?

5 december 2014

Moet de rechter sneller kunnen ingrijpen als een bewoner overlast veroorzaakt? En moet dat alleen bij bewoners van huurwoningen kunnen of ook als de overlastgever huiseigenaar is? Praat erover mee in de stelling van de maand.

Verwilderde tuin

Een huurder uit Den Helder parkeerde haar auto consequent in de voortuin en liet haar tuin overwoekeren. Regelmatig stond de politie op de stoep als buren hadden geklaagd. Aanspreken hielp niet en daarom stapte Woningstichting Den Helder naar de rechter en vroeg een ‘gedragsaanwijzing’: een door de rechter opgelegde verplichting om te stoppen met het gedrag dat overlast geeft, op straffe van een boete bij iedere overtreding.

Gedragsaanwijzing

In Den Helder had dit succes; de tuin is opgeknapt en wordt niet meer gebruikt als parkeerplaats. Met een 'gedragsaanwijzing' kan vroegtijdig worden ingegrepen, voordat de overlast zo erg is geworden dat huisuitzetting via de rechter de enig overgebleven optie lijkt. Veel woningcorporaties zijn dan ook enthousiast over het middel ‘gedragsaanwijzing’ en willen het vaker gaan inzetten om beginnende overlast te bestrijden. Deze maand is in 23 gemeenten een proefproject gestart, waarbij de inzet van dit middel breder wordt uitgeprobeerd. Is dit een goede ontwikkeling of heeft het ook bedenkelijke kanten? We vroegen twee betrokkenen naar hun reactie op onze stelling van de maand: ‘’Als een huurder de tuin verwaarloost, moet de rechter tussenbeide komen.”

Wie bepaalt wat overlast is?

Rogier Scheltes, advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam, vind de stelling veel te kort door de bocht. Verhuurders zouden volgens hem alleen naar de rechter moeten stappen vanwege dit soort tuinproblemen als dat bij huiseigenaren ook zou gebeuren. Daarnaast vindt hij dat aantoonbare overlast voor omwonenden het criterium moet zijn om op te treden. In de praktijk gaat dat ook wel eens anders. Hij kent een andere casus waar een huurder ook via de rechter werd gedwongen om struiken te snoeien. Niet omdat die struiken overlast gaven, maar omdat huurder en verhuurder andere opvattingen hadden over wat een nette tuin is.

Vooral voordelen

Michel Vols, gepromoveerd op de aanpak van overlast en werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, is het eens met de stelling en wijst op de voordelen van vroegtijdig ingrijpen. “In Nederland stappen we pas naar de rechter als er nog maar twee opties zijn: de huurder moet er uit of niet. Met een gedragsaanwijzing grijp je eerder in en richt je je meer op het onderliggende probleem; het gedrag dat overlast veroorzaakt.” Vols deed uitvoerig onderzoek in het buitenland, waar de gedragsaanwijzing al langer praktijk is.

Initiatiefwet in de maak

Aanhakend op het onderzoek van Vols heeft VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff een initiatiefwet in voorbereiding die moet regelen dat het middel ‘gedragsaanwijzing’ breder kan worden ingezet. Volgens die initiatiefwet zouden niet rechters maar burgemeesters de mogelijkheid krijgen om een gedragsaanwijziging op te leggen bij overlast. Het is de bedoeling dat ook huiseigenaren die overlast veroorzaken daarmee worden aangepakt.

  • Lees meer en stem
opiniepeiling
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen