Verzet tegen uitzettingen in coronatijd door Rotterdam

17 november 2020

De Bond Precaire Woonvormen eist van de gemeente Rotterdam en verhuurder Camelot dat alle huisuitzettingen worden stopgezet in coronatijd. Aanleiding is de dreigende uitzetting van drie bewoners die huren bij Camelot.

De Rotterdamse wethouder Bas Curvers ontving daarom een petitie. De drie huurders wonen in een voormalige brandweerkazerne die eigendom is van de gemeente Rotterdam. 

Dakloosheid dreigt

Dakloosheid dreigt voor deze drie huurders die onverwacht een eenzijdig opzegging van hun huurovereenkomst kregen van leegstandsbeheerder Camelot. De drie bewoners kregen bericht dat zij binnen 28 dagen het pand uit moeten zijn. Zowel Camelot als de eigenaar van het pand de gemeente Rotterdam bieden geen alternatief onderdak. Om te voorkomen dat het drietal daadwerkelijk op 26 november op straat staat, startten zij samen met de Bond Precaire woonvormen een campagne tegen woononzekerheid. De actie moet ook wijzen op het dringende advies van de Rijksoverheid om in coronatijd geen mensen uit huis te plaatsen. Dat advies lijkt door zowel de gemeente als door Camelot aan de laars te worden gelapt.

Donderslag 

Volgens de bewoners kwam de aankondiging dat zij de kazerne uit moesten als een donderslag bij heldere hemel. Twee van hen wonen al vier jaar op deze locatie, maar één van hen betrok pas tien weken terug het pand. Volgens de Bond Precaire Woonvormen betaalden de huurders meer dan 950 euro per maand. Een bedrag dat volgens de bond niet mag worden gezien als louter een vergoeding voor nutsvoorzieningen en servicekosten. De bond meent dat de bewoners gewoon huur hebben betaald en dat daardoor het claimen van huurbescherming terecht is.

Petitie

De kazernebewoners en Bond Precaire Woonvormen eisen van de gemeente Rotterdam Camelot dat alle huisuitzettingen worden stopgezet en dat tijdelijke bewoners van leegstand de garantie krijgen van herhuisvesting in Rotterdam. Om deze eisen kracht bij te zetten boden de drie bewoners en de Bond Precaire Woonvormen een petitie aan Bas Curvers, de Rotterdamse wethouder van Wonen. 

antikraak
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen