Vesteda verlaagt markthuren

9 februari 2012

De financiële crisis wordt ook in de commerciële huursector steeds beter voelbaar. Het duurt steeds langer voordat verhuurders een nieuwe bewoner hebben gevonden. Dat leidt er steeds vaker toe dat de huren worden verlaagd.

Huurbevriezing

In haar jaarverslag van 2010 stelde Vesteda al dat woningen met hoge huren (boven € 1000,-) moeilijker verhuurbaar waren. Maar nu blijkt dat ook in het segment daaronder (vanaf € 800,-) de huren van leegkomende woningen naar beneden worden bijgesteld.

Zelfs in de schaarstegebieden, waar bijvoorbeeld Vleuten deel van uitmaakt, worden de huren soms lager. Het ziet er in ieder geval naar uit dat de 15 (of 25) punten die in de schaarstegebieden sinds 1 oktober mogen worden bijgeteld, niet overal kunnen worden verzilverd, omdat dit anders tot leegstand zou leiden.  

Lagere huur in Rijswijk

Niet alleen leegkomende woningen krijgen een lagere huur, maar soms ook bestaande huurwoningen. In Rijswijk zag een huurder dat in zijn huurvoorwaarden een clausule was opgenomen die het mogelijk maakte om na een periode van 5 huurjaren de huurprijs aan te passen aan de ontwikkelingen van de markthuurprijs. Hij kaartte dit aan bij Vesteda en kreeg te horen dat na 6 maanden zijn huur zou worden verlaagd.

Huurverlaging voor zes huurders

De Huurdersvereniging Churchillflat uit Rijswijk heeft andere huurders opgeroepen hetzelfde te doen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat bij zes huurders met een geliberaliseerde huurprijs de huur fors werd verlaagd, met ruim € 180,- per maand. Nu ging het hier over huurcontracten die in 2001 waren aangegaan; daarna is de indexeringsclausule anders geformuleerd. De Huurdersvereniging verwacht dan ook niet dat er nog meer huurverlagingen zullen volgen. Maar uit dit voorbeeld blijkt wel dat het geen kwaad kan om de algemene voorwaarden bij het huurcontract er nog eens op na te slaan; misschien heeft ook u de mogelijkheid uw huur te laten verlagen.

Inflatievolgende huren voor iedereen

Om de verschillen tussen de geliberaliseerde en gereguleerde huurprijzen te verkleinen, heeft  Vesteda in hetzelfde complex besloten de huurverhoging in 2011 voor alle woningen gelijk te stellen op 1,3%. Aldus de schriftelijke uitleg van Vesteda aan de Huurdersvereniging: ‘vanwege moverende redenen hanteren wij niet het maximale opslagpercentage conform de huurverhogingsclausule in de individuele huurcontracten’.

Inventarisatie onder huurdersverenigingen Vesteda

De werkgroep huurprijsbeleid van het Vesteda-platform heeft onlangs aan haar huurdersverenigingen gevraagd hoe Vesteda lokaal omgaat met de huurprijzen. Hoe hoog zijn de huren in 2012? Krijgen zittende huurders een lagere huur? Worden de huren bij mutatie lager? Binnenkort komt de werkgroep met de resultaten naar buiten. Vertegenwoordigt u een huurdersvereniging van Vesteda en heeft u nog niet meegewerkt aan deze inventarisatie, mail dan naar het bestuur van het Vestedaplatform.

commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen