Vestia dient claim van ruim 800 miljoen in tegen Deutsche Bank

1 februari 2017

Woningcorporatie Vestia heeft in december bij het High Court of Justice in Londen een schadeclaim van ruim 800 miljoen euro ingediend tegen Deutsche Bank, in verband met de betrokkenheid van de bank bij het derivatendebacle in 2012.

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

Het gaat over het aandeel van Deutsche Bank in het debacle dat Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard schade heeft opgeleverd en dat Vestia op de rand van de financiële afgrond bracht. In de loop van de procedure komt meer duidelijkheid over de berekening van de vordering. De zaak dient in Londen omdat dit in de derivatencontracten met Deutsche Bank was afgesproken.

Speculatief

De vordering is volgens Vestia in de eerste plaats gebaseerd op het feit dat Deutsche Bank wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor de omkoping van Vestia's oud-treasurer Marcel de Vries door tussenpersonen. Daarnaast mocht Vestia als woningcorporatie op grond van de wet en haar statuten uitsluitend actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Veel van de derivatentransacties vallen buiten dit doel omdat zij speculatief waren en zijn daarom nietig.

Civiele rechtszaak

Vestia wil de geleden schade verhalen op diegenen die de schade direct, dan wel indirect hebben veroorzaakt. Eerder zijn schikkingen getroffen met voormalig bestuurder Erik Staal, met oud-commissarissen en met ABN AMRO. De civiele rechtszaken tegen De Vries en tegen de accountantskantoren Deloitte en KPMG lopen nog.

Ook nog strafzaak

Er loopt ook een strafzaak wegens omkoping tegen De Vries en tegen de tussenpersonen die dit mogelijk hebben gemaakt. Naar verwachting buigt de rechtbank in Rotterdam zich hier pas na de zomer over.

 

misstanden corporatiesector

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen