Vleermuizen tegen sloop

12 december 2013

Na een heel mooi geslaagd wijkvernieuwingsproject in Haastrecht blijkt dat de te slopen woningen eerst nog een jaar leeg zullen staan, omdat ze zich goed lenen voor de huisvesting van vleermuizen. Die beestjes zijn overigens tot op heden niet in de buurt aangetroffen of gesignaleerd.

vleermuis

Negen woningen in de wijk Agterpoort staan op de nominatie om gesloopt te worden. Er zijn er 36 gerenoveerd, waarbij het energielabel van F is opgetrokken naar B. De schil van de woningen is stevig aangepakt met vloer- zijmuur- en dakisolatie. Ook is het enkele glas op de bovenetages vervangen door dubbelglas. De besparing op de kosten van energie weegt ruimschoots op tegen de huurverhoging van een kleine € 24,-

Vleermuizen geen rol bij renovatie

Lars Bakker, Voorzitter van de Bewonerscommissie BCA, vindt het onbegrijpelijk dat sloop zo lang op zich laat wachten. Volgens hem heeft de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen bij de renovatie geen enkele rol gespeeld. Hij begrijpt dan ook niet waarom de gemeente daar zo zwaar aan hecht bij sloop. ’De ruimte onder de dakpannen is dichtgespoten met thermoparels, wat geen enkele vleermuis zou hebben overleefd.’ Bakker wijst erop dat de Flora- en Faunawet in dit geval niet eens hoeft te worden gehanteerd, al kan de gemeente daar wel voor kiezen.

Leegstand van minimaal een jaar

De bewoners zijn bang dat de leegstand in hun wijk tot verpaupering leidt, nu de woningen nog minstens een jaar leeg staan. Duidelijk is dat de te slopen woningen zich zouden kunnen lenen voor vleermuizen. De IJsselbode van 10 december meldt dat er eerst veldonderzoek wordt gedaan. Daar kan pas in april mee worden begonnen, omdat eventueel aanwezige vleermuizen anders in de winterslaap worden gestoord. En omdat zo’n onderzoek op zijn vroegst in oktober wordt afgerond, en er daarna nog eventueel ontheffing moet worden aangevraagd om te slopen, is het al gauw 2015 voor de woningen plat gaan.

huurdersorganisatie
leefbaarheid
sloop
wijkvernieuwing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen