Vliegende start voor kennisnetwerk Cooplink

25 januari 2017

Ruim vijftig initiatiefnemers van wooncoöperaties bogen zich afgelopen zaterdag 21 januari over de vraag 'Hoe kunnen we elkaar versterken'. Cooplink, het kennisnetwerk van wooncoöperaties, maakte met deze eerste 'live' bijeenkomst een vliegende start.

Brainstormsessie tijdens eerste bijeenkomst Cooplink
Brainstormsessie tijdens eerste bijeenkomst Cooplink in Utrecht (21-1-2017)

Kennisnetwerk Cooplink is sinds juni 2016 als digitaal platform vindbaar via www.cooplink.nl en een online kennisbank. De Woonbond, !Woon (voorheen het Amsterdams Steunpunt Wonen) en de Woningbouwvereniging Gelderland begonnen Cooplink om bewoners die met wonen in zelfbeheer of een wooncoöperatie aan de slag willen, te steunen.

Eerste bijeenkomst ter kennismaking

Om van steun te zijn, moeten de activiteiten van Cooplink voortkomen uit de behoeften van initiatiefnemers van wooncoöperaties. De eerste 'live' bijeenkomst in Utrecht stond dan ook in het teken van kennismaken met elkaar en brainstormen over de vraag 'Hoe kunnen we elkaar versterken'.

Zeven wooncoöperaties in oprichting gaven eerst een minipresentatie van hun initiatief, hun succesfactoren en hun knelpunten. Financiering om een complex of pand aangekocht te krijgen, werd vaak genoemd als knelpunt. Maar ook dat een analyse van de financiële en maatschappelijke effecten van de wooncoöperatie, daarin een uitkomst kan bieden. En dat het hoe dan ook van belang is te blijven benadrukken wat er mooi, leuk of zinvol is aan het initiatief.

Hoe kunnen we elkaar versterken

Het grootste deel van de middag besteedden de ruim vijftig aanwezige initiatiefnemers van wooncoöperaties en andere geïnteresseerden aan een gezamenlijke brainstorm rondom de vraag 'Hoe kunnen we elkaar versterken'. Via de methode van een Ideeënbrouwerij kwamen daar een aantal door iedereen gedragen antwoorden op naar voren.

Initiatiefnemers van wooncoöperaties willen in elk geval hun krachten bundelen op het gebied van coöperatieve financiering, belangenbehartiging en beeldvorming. Ook willen zij gaan werken aan een film (of beeldmateriaal) over wooncoöperaties en kennisuitwisseling over 'samenleven', omdat samenleven met meerdere mensen (als collectief) een aantal specifieke uitdagingen met zich meebrengt.

Met deze onderwerpen gaat Cooplink de komende tijd aan de slag. Een aantal deelnemers heeft zich ook opgegeven om Cooplink hier bij te gaan helpen.

De bijeenkomst vond plaats in Casco - kantoor voor kunst, design en theorie, een kunstinstelling in Utrecht die veel onderzoek, tentoonstellingen en bijeenkomsten heeft georganiseerd over huisvesting. Met name over 'huisvesting als gemeengoed' (commons).

zelfbeheer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen