Persbericht

VN-rapporteurs: Rotterdams woonbeleid in strijd met mensenrechten

18 juni 2021

Het Rotterdamse woonbeleid is op meerdere gronden strijdig met mensenrechten en het recht op betaalbare huisvesting. Dat schrijven VN-rapporteurs in een vandaag gepubliceerde officiële mededeling aan Nederland en de gemeente Rotterdam. Rotterdam sloopt veel betaalbare woningen en bouwt er duurdere woningen voor terug. En onder de Rotterdamwet (de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) worden mensen op basis van hun inkomen geweerd uit bepaalde wijken.
 
‘Een stevige tik op de vingers van de gemeentelijke en landelijke politiek,’ oordeelt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘Het slopen van betaalbare woningen, huisuitzettingen op wankele juridische basis, het niet betrekken van bewoners bij wijkvernieuwing en het weren van lage inkomens uit wijken levert grote problemen op voor mensen. De VN-rapporteurs erkennen dat. De gemeente en de landelijke politiek moeten het recht op betaalbaar wonen centraal zetten in hun beleid. Het gaat hier om mensen, niet om stenen.’ 
 
Eerder oordeelde een Nederlandse rechter ook dat er geen juridische grond was voor huisuitzetting in de Rotterdamse Tweebosbuurt, dat bewoners onvoldoende betrokken waren bij herstructureringsplannen en wees de rechter Vestia op haar kerntaak als woningcorporatie. Vestia ging in hoger beroep en dat beroep loopt nog. In vele andere gevallen gingen huisuitzettingen gewoon door. De Woonbond ondersteunt de rechtszaak tegen de huisuitzettingen in de Tweebosbuurt.
 
De Woonbond is ook al langer kritisch over de Rotterdamwet. Onder die wet kunnen woningzoekers op basis van hun inkomensbron geweerd worden uit bepaalde wijken. Steeds meer gemeenten zetten het middel in, terwijl het juist voor mensen met een laag inkomen al moeilijk is om geschikte woonruimte te vinden. Winkels: ‘Het is ongehoord voor deze groep nog meer deuren op slot te gooien.’
 
De officiële mededeling van de Speciale Rapporteur voor het recht op huisvesting van de Verenigde Naties, en de Speciale Rapporteurs voor armoede, ontwikkeling en rechten voor migranten en minderheden, is duidelijk over het discriminerende karakter van de Rotterdamwet. Ook spreken ze hun zorgen uit over het verminderen van de betaalbare woningvoorraad, terwijl sprake is van armoede, woningnood en een groot aantal dak- en thuislozen in Rotterdam en Nederland. Dit leidt tot een potentiële schending van het recht op huisvesting, schrijven de VN-Rapporteurs.  
 
De speciale rapporteurs roepen de autoriteiten onder meer op om huisuitzettingen stop te zetten.

beschikbaarheid
betaalbaarheid
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen