Voorkom de huisuitzetting

14 mei 2013

Het aantal huisuitzettingen van huurders nam de afgelopen jaren toe. Bij ruim driekwart van de 6750 huisuitzettingen in 2012 (Aedes) was huurachterstand de oorzaak. Stichting Eropaf! die al jaren bezig is met het voorkomen van huisuitzettingen en dak- en thuisloosheid, presenteerde maandag de 'Handreiking voorkomen huisuitzettingen' om deze ontwikkeling te keren.

Sleutelhanger met huisje

Aedes, koepel van woningcorporaties, concludeerde onlangs uit een enquete onder bijna de helft van de corporaties dat er in 2012 tien procent meer huurders uit hun huis zijn gezet dan in 2011. Ook de jaren daarvoor was er een toename. Stichting Eropaf! constateert echter niet alleen een toename van huisuitzettingen wegens schulden, maar ook een groeiende kloof tussen de (incassoafdelingen van) woningcorporaties en huurders die in financiële problemen zijn geraakt.

Meldpunt

Sinds oktober 2011 beheert de stichting een landelijk Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen en biedt (indien mogelijk) actief ondersteuning in het voorkomen van de uitzetting. Op het meldpunt komen zo’n dertig meldingen per maand binnen, veelal 'één voor twaalf' meldingen van mensen die op heel korte termijn een ontruiming boven het hoofd hangt. Het meldpunt is een goede ‘thermometer’ met direct zicht op de dagelijkse praktijk. Op basis van deze praktijkervaring schreef de stichting de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen.

Handreiking

Het boekje (63 pagina's) geeft voorbeelden van hoe huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. In iedere fase van het proces dat aan een uitzetting vooraf gaat (de huurachterstand, de deurwaarder, het vonnis, de ontruiming), is omkering mogelijk. De handreiking is bruikbaar voor iedereen die met deze kwestie te maken krijgt: huurders, woningcorporaties, gemeenten en hulpverleners. Een digitale editie van de handreiking bevat een actuele kennisbank en wordt ‘up to date’ gehouden.

Ervaringsdeskundig

Het eerste exemplaar van het kersverse boekje werd gisteren overhandigd aan Wilma Oogjes, een huurster die ondanks ondersteuning van Eropaf!, vorig jaar werd uitgezet. Zij werd uitgebreid geïnterviewd en haar verhaal gaf aanleiding tot discussie. Uiteindelijk is Oogjes via antikraak terecht gekomen in een tijdelijke huurwoning van een andere woningcorporatie in haar regio. Die corporatie heeft inmiddels beloofd haar aan een permanente woning te zullen helpen.

Opvang

Bram Schinkelshoek, directeur van de Kessler Stichting (opvang, onderdak en begeleiding in de Haagse regio) merkte tijdens de persconferentie op: 'Onze klanten komen uit de corporatiesector en we proberen ze er ook weer in te krijgen. Daar zitten lange periodes tussen.' En die tussenperiodes hebben hoge sociaal-maatschappelijke kosten, voor de personen in kwestie en de maatschappij, zo benadrukten verschillende aanwezigen. Alleen al om die reden, zou het slimmer zijn om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Kosten: minimaal 200 miljoen

Overigens kosten huisuitzettingen zelf ook veel geld. Een corporatie heeft naar schatting € 5000,- tot € 10.000,- kosten aan een uitzetting. 'Huisuitzettingen kosten de volkshuisvestelijke sector jaarlijks 200 miljoen euro', verkondigde Dick Jansen, bestuurslid van Eropaf!. 'We hebben het al gauw over 500 miljoen als je ook andere maatschappelijke kosten mee gaat rekenen.' Helaas waren er geen vertegenwoordigers van Aedes aanwezig om deel te nemen in de discussie.

Aedes
betaalbaarheid
huurachterstand
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen