Vrije sector huurders Woningstichting Geertruidenberg de pineut

23 oktober 2012

Woningstichting Geertruidenberg (WSG) wordt opgeheven zodra andere corporaties het bezit van de corporatie hebben overgenomen. Ondertussen wordt de rekening doorgeschoven naar huurders.

Doorschuiven rekening

Huurders van WSG krijgen te maken met forse bezuinigingen op onderhouds- en beheerkosten. En vooral de geliberaliseerde huurders kunnen forse huurverhogingen verwachten.

CFV neemt de regie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft besloten WSG een renteloos voorschot van 21 miljoen euro te geven. Het CFV neemt ook de regie over het overnameproces. Met het renteloze voorschot ontstaat er financiële ruimte waardoor WSG op zoek kan naar kandidaten die bereid zijn de activa en passiva van de corporatie over te nemen. Daarna wordt WSG opgeheven. Deze opdracht vanuit het CFV aan WSG is ongebruikelijk. Tot nu toe kregen noodlijdende woningcorporaties die onder toezicht werden gesteld de opdracht om een fusiepartner te vinden. Het CFV zal pas na afronding van het overnameproces, met verrekening van het renteloos voorschot zijn steunbijdrage aan WSG definitief bepalen.

Onverantwoorde aankopen

WSG is in grote financiële problemen gekomen doordat de corporatie gezien haar omvang op onverantwoorde wijze aankopen heeft gedaan van strategische posities. Naast financierings- en liquiditeitsproblemen bleek in 2011 sprake te zijn van een fors negatief vermogen van ruim 62 miljoen euro.

Saneringsmaatregelen

In overleg met het CFV heeft WSG inmiddels een aantal saneringsmaatregelen getroffen om de financiële positie te verbeteren. Naast een forse reductie van de onderhouds- en beheerkosten omvatten de belangrijkste maatregelen het afstoten van alle strategische posities en de verkoop van koopwoningen. In de komende jaren zal getracht worden tenminste 460 huurwoningen te verkopen. In de gemeente Geertruidenberg gaat WSG een actief verkoopbeleid voeren voor bestaande eengezinswoningen.

Huurverhogingen

Ook worden er extra huurverhogingen doorgevoerd. Met name kunnen de geliberaliseerde huurders extra huurverhogingen verwachten. 'Er komt een extra opslag op de huurverhoging voor geliberaliseerde woningen (huurprijs boven 664,64 euro)', laat WSG weten. Als er nieuwe huurovereenkomsten worden afgesloten (bij mutatie), zal WSG de huur verhogen naar 90 procent van de maximaal redelijke huurprijs. Daarnaast zal WSG de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhogingen) toepassen zodra deze wet wordt ingevoerd. Vooralsnog zijn dus alleen de zittende huurders gevrijwaard: buiten de jaarlijks wettelijke huurverhoging, kan er immers geen sprake zijn van extra verhoging van de huur van bestaande klanten met een sociale huurwoning.

Andere corporaties

Om het beheer van onder meer de sociale huurvoorraad van WSG veilig te stellen, wordt samenwerking gezocht met andere corporaties. Het CFV heeft tot nu toe verkennende gesprekken gevoerd met enkele Brabantse corporaties. Onder voorwaarde van saneringssteun van het CFV en borgingsfaciliteiten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn de corporaties bereid een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen van WSG.

betaalbaarheid
CFV
geliberaliseerde huurprijs
misstanden corporatiesector

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen