Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

22 oktober 2015

Veel middeninkomens kunnen een vrije sector huurwoning niet betalen, zo blijkt uit een quick scan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Huisjes van eurobiljetten

Het kabinet wil de ontwikkeling van het middensegment  van geliberaliseerde woningen stimuleren. Het PBL maakte in opdracht van het kabinet een quick scan van de vrije sector. Ze gebruikten hiervoor cijfers uit WoON 2012, het grote periodieke woononderzoek dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd.  In 2012 lag de liberalisatiegrens, de huurprijs waarboven de huur is geliberaliseerd, op €  664. Het PBL heeft voor verschillende inkomensgroepen gekeken of ze een woning in de vrije sector kunnen betalen, waarbij er naast de woonlasten voldoende inkomen over moet zijn om minimaal noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud en sociale participatie te doen. 

De lage inkomens (tot € 34.000) en de lagere middeninkomens (€ 34.000 tot € 38.000) kunnen een vrije sector woning niet betalen. De hogere middeninkomens (€ 38.000 tot € 43.000) kunnen woningen tegen de prijs van de liberalisatiegrens van € 664 (prijspeil 2012) wel betalen. De feitelijke huurprijs ligt echter vaak veel hoger dan de liberalisatiegrens. Omdat vrije sector woningen in huurprijs niet begrensd worden door het puntensysteem, kunnen woningen in de vrije sector voor hoge prijzen worden aangeboden. In 2012 lag de gemiddelde huurprijs al op € 860. Veel huishoudens met een inkomen tussen € 38.000 tot € 43.000, kunnen dat bedrag volgens het PBL ook niet betalen. Pas boven de 43.000 kunnen huishoudens een dergelijke huur opbrengen.

Jongere en oudere middeninkomens

Het PBL geeft aan dat jongere huishoudens tot 35 jaar, met een hoger middeninkomen of 75-plussers in diezelfde categorie wel een vrije sector huurwoning kunnen betalen, maar geeft daarbij aan dat het maar de vraag is of ze bereid zijn slechts het minimum aan levensonderhoud en sociale participatie uit te kunnen geven.

Concurrentie met koopmarkt

Hoe hoger het inkomen, hoe lager het percentage huurders, blijkt uit de scan van het PBL. Daarmee blijkt vooral de koopsector, waar kopers een hypotheekrenteaftrek hebben, te concurreren met het vrije sector aanbod. Hogere inkomens zitten vaker in een koopwoning.

Tussen wal en schip

De Woonbond ziet veel huishoudens dan ook tussen wal en schip vallen. Ze verdienen te veel om aanspraak te kunnen maken op een sociale huurwoning, en te weinig om een vrije sector woning te kunnen betalen. De Woonbond pleit voor het beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor middeninkomens, en het bijbouwen van betaalbare woonruimte.

betaalbaarheid
geliberaliseerde huurprijs
inkomensgrens
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen