Warmtewet niet altijd voordelig voor huurders

15 november 2013

Op 1 januari 2014 wordt de Warmtewet van kracht. Deze nieuwe wet moet consumenten beschermen tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Maar dat betekent niet altijd dat huurders minder gaan betalen. Speciaal voor huurdersorganisaties organiseert de Woonbond een voorlichtingsbijeenkomst.

Doorstroommeter

Als u een individuele cv-ketel hebt, kunt zelf kiezen welk energiebedrijf de warmte levert. Wie de tarieven te hoog vindt of ontevreden is met de service, kan naar een ander overstappen. Gebruikers van een collectief verwarmingssysteem hebben die vrijheid niet.

Stadverwarming

Huurt u een woning met stadsverwarming, dan zit u vast aan een specifieke energieleverancier. Vaak is dat een energiebedrijf, maar het kan ook een verhuurder zijn. Er zijn namelijk verhuurders die stadswarmte afnemen bij een energiebedrijf, en dat vervolgens 'doorverkopen' aan hun huurders.

Blokverwarming

Heeft uw huurwoning blokverwarming, dan is uw verhuurder de leverancier. In dat geval betaalt u via de servicekosten voor uw gasverbruik. Ook bij andere collectieve systemen kan de verhuurder volgens de wet een warmteleverancier zijn. Uit de Warmtewet volgen nieuwe verplichtingen voor deze verhuurders. Ze moeten schriftelijke leveringsovereenkomsten sluiten met hun klanten. Ze moeten gigajoulemeters installeren om het warmteverbruik te meten, tenzij dit technisch onmogelijk is of financieel niet redelijk. De prijs per gigajoule mag niet hoger liggen dan wat gebruikers van individuele cv betalen, het zogenaamde maximumtarief. En ook voor het vastrecht geldt straks een maximumtarief. Deze tarieven worden in december vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt.

Verhuurders bereiden zich voor

Verhuurders zijn zich al een tijdje aan het voorbereiden op de nieuwe wet. Zo heeft de koepel van woningcorporaties Aedes een handreiking geschreven, speciaal voor corporaties die volgens de wet een warmteleverancier zijn. In die handreiking staat hoe verhuurders straks moeten omgaan met meten, afrekenen, en met zaken als compensatie bij storingen.

Te hoge kosten nog steeds mogelijk

De Woonbond heeft via een klankbordgroep meegedacht over de handreiking van Aedes, maar is het op een aantal punten niet eens met de tekst. Op grond van de handreiking kunnen verhuurders nog steeds bijkomende kosten in rekening brengen die volgens de Warmtewet niet in rekening gebracht mogen worden. Dat blijkt uit een juridische toets die de Woonbond heeft laten uitvoeren door Gaastra Advocaten

Vergoeding bij storing verplicht

Ook over compensatie bij storingen doet de handreiking suggesties waar de Woonbond het niet mee eens is. In de Warmtewet staat dat huurders recht hebben op een vergoeding als er een langdurige storing is. Volgens Aedes hoeft die vergoeding alleen uitgekeerd te worden als huurders daar zelf om vragen. Maar de juridische toets wijst uit dat verhuurders ook moeten betalen als huurders er niet om gevraagd hebben.

Prijsdaling niet gegarandeerd

Door de Warmtewet gaan veel verhuurders het warmteverbruik anders meten, en de kosten op een andere manier berekenen. Voor huurders kan dat gunstig uitpakken, maar dat is helaas niet altijd zo. Als huurdersorganisatie hebt u wel invloed op hoe uw verhuurder het straks aanpakt. Anders meten en afrekenen is een wijziging van het servicekostenbeleid. Op grond van de Overlegwet hebben huurders recht op informatie als dit beleid verandert. En huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht. De Woonbond adviseert huurdersorganisaties om zich te verdiepen in de Warmtewet en tijdig te gaan praten met hun verhuurder. Om te voorkomen dat er straks prijsstijgingen volgen.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

Meer weten over de Warmtewet, en wat dat betekent voor huurders? Kom op 13 december naar onze voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht. Als lidorganisatie van de Woonbond neemt u gratis deel. We presenteren daar een nieuwe brochure over de Warmtewet, waar u een gratis exemplaar van krijgt uitgereikt. Na 13 december is die brochure in onze webwinkel te koop. Heeft u voor die tijd vragen over de Warmtewet? Neem dan contact op met uw regioconsulent.

huurdersorganisatie
warmtewet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen