Warmtewet valt minder goed uit bij blokverwarming

13 december 2013

Per 1 januari 2014 wordt de Warmtewet van kracht. Deze moet huurders beschermen tegen te hoge energierekeningen bij collectieve verwarmingssystemen, zoals stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmte (o.a. warmte-koudeopslag). De kans is echter groot dat huurders met blokverwarming voortaan met hogere rekeningen worden geconfronteerd dan in de afgelopen jaren.

verdeelunit stadsverwarming
verdeelunit stadsverwarming

De belangrijkste conclusie van het Woonbondsymposium over de Warmtewet vandaag was, dat huurdersorganisaties nu snel aan tafel moeten met hun verhuurder.

Overleg met verhuurder

Huurdersorganisaties zouden in ieder geval de vraag bij hun verhuurder moeten neerleggen wat die van plan is rond de invoering van de Warmtewet. Maar huurdersorganisaties hebben ook instemmingsrecht als het gaat om veranderingen als gevolg van de Warmtewet indien het servicekostenbeleid daardoor wordt beïnvloed. De Warmtewet betreft dwingend recht, dus een verhuurder kan er niet ten nadele van de huurder van afwijken. Ongetwijfeld zijn er toch, die dat proberen. Daarom komt de Woonbond komt nog dit jaar met een checklist voor die gebruikersovereenkomsten.

Leveringsovereenkomst

In principe moet per 1 januari 2014 in een leveringsovereenkomst tussen huurder en warmteleverancier/verhuurder zijn opgenomen waar de huurder terecht kan met geschillen. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bepaalt dat woningcorporaties een eigen geschillencommissie moeten instellen die het bestuur adviseert over de afhandeling van geschillen die zijn ingediend. De Woonbond is echter van mening dat deze BBSH-geschillencommissies niet geschikt zijn om geschillen over de warmteprijs af te handelen. De Huurcommissie en de Geschillencommissie Energie zijn dat wel.

Lees meer in nieuwe brochure Woonbond

De regelgeving in de Warmtewet is beslist niet eenvoudig. Het gaat niet alleen over het meten, compensatie bij storingen, maar ook over de inhoud van de gebruikersovereenkomst en het in rekening brengen van de kosten. Wilt u meer lezen, bestel dan de Woonbondbrochure ‘De Warmtewet, een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering’, die nu verkrijgbaar is in de webwinkel van de Woonbond.

huurdersorganisatie
overlegwet
warmtewet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen