Wat vindt de Woonbond van passend toewijzen?

10 december 2015

Vanaf 1 januari 2016 moeten sociale verhuurders hun vrijkomende woningen ‘passend gaan toewijzen’. Wat betekent dit voor woningzoekenden? En wat vindt de Woonbond van dit nieuwe beleid?

Woningzoekenden met een laag inkomen moeten terecht kunnen in een betaalbaar huis. Dat is de bedoeling van het ‘passend toewijzen’ waar woningcorporaties per 1 januari 2016 wettelijk toe verplicht worden. Zij moeten woningzoekenden met een laag inkomen een woning bieden die ze kunnen betalen. In de wet staat dat 95 % van de woningen die worden toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag een prijs moet hebben onder de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’.  Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden is dat net onder of net boven de 600 euro.

Verschillende manieren

Met de wettelijke verplichting om vrijkomende woningen passend toe te wijzen kunnen sociale verhuurders verschillend omgaan. Veel corporaties hebben al laten weten wat zij gaan doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. Daar zijn grofweg drie manieren voor:

Strikter toewijzen

Woningzoekenden mogen alleen nog reageren op het aanbod van woningen in een bepaalde prijscategorie. Wie recht heeft op huurtoeslag mag alleen reageren op woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens, wie een (iets) hoger inkomen heeft komt alleen in aanmerking voor duurdere woningen.

Tweehurenbeleid

Woningzoekenden behouden keuzevrijheid, omdat woningen tegen twee verschillende huurprijzen worden aangeboden: één onder de aftoppingsgrens en één met een hogere prijs. Wat de huurder betaalt hangt van het inkomen af:  huishoudens met recht op huurtoeslag komen in aanmerking voor de laagste prijs.

Lagere streefhuur

Vrijkomende woningen worden over de hele linie goedkoper. Door de zogenaamde ‘streefhuur’ naar beneden bij te stellen zorgt de corporatie ervoor dat er voldoende aanbod is met een huurprijs onder de aftoppingsgrens.

De Woonbond is voorstander van passend toewijzen. Corporaties zijn in de loop van de tijd te veel dure woningen gaan aanbieden, wat veel huurders in de financiële problemen heeft gebracht. Sociale verhuurders zijn daarmee afgedreven van hun kerntaak. Met de verplichting om passend toe te wijzen wordt dat rechtgezet.

Lagere huren beste manier

De Woonbond is wel kritisch over hoe passend toewijzen in de praktijk kan uitpakken. Voor woningzoekenden met een laag inkomen moet er voldoende te kiezen blijven. De beste manier om met ‘passend toewijzen’ om te gaan is volgens de Woonbond het goedkoper aanbieden van vrijkomende woningen. Dat helpt zowel woningzoekenden met een laag inkomen als woningzoekenden die wat meer verdienen. Wie net niet in aanmerking komt voor huurtoeslag wil ook graag betaalbaar wonen.

Praktijkervaringen welkom

De Woonbond wil het komende jaar goed in de gaten houden hoe het nieuwe beleid uitpakt. Leidt de verplichting om passend toe te wijzen eindelijk tot lagere huurprijzen? Blijft er voor woningzoekenden met een laag inkomen nog voldoende te kiezen? En komen woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen nog aan een woning die zij kunnen betalen of gaan de huren voor die groep juist omhoog? U kunt uw ervaring met passend toewijzen melden op ons Meldpunt Huuralarm.

huurtoeslag
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen