Weer minder sociale huurwoningen bij corporaties

6 oktober 2016

De komende jaren neemt de sociale woningvoorraad bij corporaties opnieuw fors af. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door de Tweede Kamer zijn besproken. De Woonbond verwacht dat het aantal sociale huurwoningen bij corporaties veel sterker zal dalen dan uit de huidige cijfers naar voren komt.

Volgens een prognose in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het aantal sociale huurwoningen bij corporaties tussen 2016 en 2020 met 5.000 woningen af. In deze cijfers worden woningen die door de corporaties worden geliberaliseerd (in de vrije sector worden verhuurd) niet meegenomen. Daarnaast is de verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren met 3.400 Woningen in vier jaar tijd ook erg laag ingeschat. De nieuwbouwcijfers worden juist veel te hoog ingeschat. De werkelijk daling van het aantal sociale huurwoningen zal dan ook tienduizenden woningen groter zijn.

Lange wachtlijsten

‘De ramp is waarschijnlijk veel groter dan ons nu wordt voorgespiegeld,’ aldus Woonbonddirecteur  Ronald Paping.  ‘De vraag naar sociale huurwoningen is alleen maar gestegen, en het aanbod neemt jaar op jaar af. Dat leidt tot enorme wachtlijsten.’

Verhuurderheffing

De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Deze heffing die corporaties betalen over de waarde van hun sociale woningen snijdt in de investeringsruimte van corporaties, en is een prikkel om woningen te liberaliseren. Paping: ‘Het is een verkapte belasting waar sociale huurders via huurverhogingen, en woningzoekenden met wachttijd voor betalen.’

beschikbaarheid
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen