Op weg naar ernstige woningnood

6 november 2013

Vijftien jaar wachten op een betaalbare huurwoning. Dertigers die nog bij hun ouders wonen, desnoods met het hele gezin. Woekerprijzen op de particuliere huurmarkt. Is dat straks normaal in Nederland? Nieuwe prognoses over woningtekorten wijzen wel in die richting.

Huurwoningen

Onderzoeksbureau ABF Research onderzocht hoe het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de daarbij behorende woningvoorraad en de woningbehoefte zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Dit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 9 gemeenten.

Oplopend woningtekort

Het woningtekort gaat scherp oplopen, concludeert ABF in de 'Primos Prognose 2013'. Van 160.000 woningen in 2012 naar 290.000 woningen in 2020. De woningproductie blijft ernstig achter bij de groei van de woningbehoefte. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant komen steeds meer huishoudens wonen. Dat gaat knellen op de woningmarkt, met name in de Randstad. De woningmarkt komt daar nóg sterker onder druk te staan.

Groeiend aantal huishoudens

De woningbehoefte loopt op omdat het aantal huishoudens groeit. Tussen 2012 en 2020 komen er 500.000 huishoudens bij, becijferde ABF Research. Daarbij gaat het vooral om alleenstaanden. Na 2020 groeit het aantal huishoudens minder hard, maar nog altijd met zo´n 40.000 per jaar. En al die mensen willen ergens wonen.

Te weinig nieuwe woningen

Er wordt veel te weinig gebouwd om aan de groeiende vraag te voldoen, meldt ABF Research. Dat wordt ook door andere onderzoekers en de Woonbond gesignaleerd. Mede door de verhuurdersheffing -de jaarlijkse miljardenbijdrage die verhuurders aan de staatskas moeten betalen- stevent de toch al stagnerende bouwproductie op een nieuw dieptepunt af. De afgelopen jaren leverden corporaties nog een grote bijdrage aan de nieuwbouwproductie. Dat lijkt voorbij, corporaties stellen steeds meer nieuwbouwplannen uit of af. En verhogen ondertussen de huren.

´Op enig moment is de rek eruit ´

Co Poulus, een van de directeuren van ABF, komt in het Financieele Dagblad van 29 oktober aan het woord over het onderzoek van zijn bureau. Hij benadrukt dat de woningmarkt best wat mismatch in vraag en aanbod kan opvangen.´Maar op enig moment is de rek eruit en dan ontstaat woningnood zoals in de jaren vijftig´. Poulus wijst op maatschappelijke problemen die dan ontstaan, zoals huisjesmelkers die misbruik maken van de woningnood.

Vraaguitval of woningtekort?

Uit het Financieele Dagblad blijkt ook dat het ministerie zich nog weinig zorgen maakt. Een woordvoerder spreekt van 'vraaguitval' in plaats van 'woningtekort'. En weerspreekt dat er op dit moment een tekort zou zijn, omdat er 265.000 woningen te koop staan op funda.nl. Volgens het ministerie neemt de vraaguitval vanzelf weer af als de economie weer aantrekt.

Meldpunt over woningnood van nu

Met het Meldpunt Huuralarm verzamelt de Woonbond verhalen van woningzoekenden en huurders, over woonproblemen van nu. Vooral over het tekort aan betaalbare huurwoningen, volgens de Woonbond een nijpend probleem. Bent u al lang op zoek naar een betaalbare huurwoning? Of heeft u door de gestegen woonlasten moeite om de huur nog op te brengen? Uw melding is van harte welkom. Dat helpt de Woonbond aan politici en beleidsmakers duidelijk maken hoe de woningnood anno 2013 eruit ziet. Met de boodschap dat daar dringend wat aan moet gebeuren.

beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen