Op weg naar de verkiezingen in Huurpeil 4

26 november 2021

Hoe gaan we de wooncrisis tackelen? Die vraag staat centraal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en in de laatste Huurpeil van dit jaar. Verder achtergronden over de aanpak van dak- en thuisloosheid tot nu toe en over de Omgevingswet als risico voor zeggenschap door huurders.

Woonopstand Rotterdam, 17 oktober 2021

'Het is tijd voor solidariteit' zeggen Mustapha Eaisaouiyen en Melissa Koutouzis, woonactivisten die de recente woonprotesten mede-organiseerden. Ze gaan in gesprek over de wooncrisis en wat daaraan te doen met Liesbeth Westen en Henk van Gameren van grote huurdersorganisaties in het oosten en westen van het land. 

Woonkeuzes in verkiezingstijd

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid bezorgen ook menig wethouder wonen kopzorgen. Songül Mutluer, wethouder in Zaanstad, Jordy Clemens, haar collega in Heerlen, Anja Prins, wethouder in Losser en Henk Heijerman wethouder in gemeente Aa en Hunze, praten over de oplossingen waar zij in hun gemeente op inzetten.  

Dakloosheid is een veelkoppig monster

Onderdeel van de aanpak 'Een (t)huis een toekomst' is om nog voor 1 januari 2022 tienduizend woonplekken te realiseren voor dak- en thuisloze mensen in Nederland. Niet alle gemeenten hebben de vaart er in. Waar is de teller op uitgekomen?

Omgevingswet risico voor zeggenschap 

Na herhaaldelijk uitstel lijkt het er op dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 van kracht wordt. Het is een achterhaalde wet (bedacht in de hoogtijdagen van het neoliberalisme) en ontworpen om belemmeringen voor marktwerking weg te nemen. We hechten nu meer waarde aan het borgen van publieke belangen. Maar huurders en bewoners moeten aan de bak om de risico's van de Omgevingswet in hun eigen voordeel om te buigen. Een essay van 'Ruimtemaker' Frans Soeterbroek. 

Hoe zit dat met grond en wonen?

Woon- en grondbeleid zijn nauw met elkaar verweven. De gemeenteraad moet toezien op gemeentelijk grhondbeleid? Maar gebeurt dat ook? En waarom heeft de Autoriteit Consument en Markt onderzoek aangekondigd naar grondspeculatie? 

Openbare ruimte en de auto

Schep woonruimte door parkeerruimte te schrappen. Stedelingen zijn bereid om hiervoor afstand te doen van de eigen auto, mits het openbaar vervoer goed is geregeld. Goede beschikbaarheid van deelauto's en bereikbaarheid per fiets helpen hierbij. Dat blijkt uit onderzoek waar ook huurders aan meededen. 

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Het valt wel mee met het woningtekort.' De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u een politieke prent van Joep Bertrams en een column van Joke van der Zwaard. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. In de rubriek 'Huurderswerk' tips voor huurdersorganisaties om huurders te helpen energie te besparen. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wilt u meer lezen van de actuele Huurpeil? Neem dan een kijkje in het dossier van de actuele editie, of neem een abonnement op Huurpeil.

Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen