Persbericht

Welke partij is het beste voor huurders?

15 augustus 2012

De Woonbond publiceert vandaag een overzicht van de woonparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen. Op de Woonbondsite staat ook een online poll waar bezoekers kunnen stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders. Op vrijdagmiddag 7 september houdt de Woonbond in Utrecht ‘Het grote huurdebat’.

De afgelopen jaren kwam er voor huurders weinig goed nieuws uit politiek Den Haag. Kortingen op de huurtoeslag, de Europese inkomensnorm, Donnerpunten en extra huurverhogingen voor middeninkomens (gluurverhogingen) betekenden allemaal nieuwe problemen voor huurders. Een klein lichtpunt was de herziening van de woningwet, na vijftien jaar voorbereiding, waarbij de zeggenschap van huurders en het toezicht op corporaties zijn verbeterd.

De grote vraag is natuurlijk wat een nieuwe regering voor huurders in petto heeft. Dat weten we natuurlijk pas over een aantal maanden, maar we hebben natuurlijk wel de verkiezingsprogramma’s. Op het moment dat we dit overzicht publiceren zijn nog niet alle verkiezingsprogramma’s definitief. D66 en VVD houden hun congressen pas op 25 augustus. De doorrekening door het Centraal Planbureau van alle programma’s wordt op 27 augustus geleverd.

Wat hebben de partijen huurders te bieden?

De meeste partijen willen een aanpassing van het huurprijsbeleid richting meer marktconforme huren. De definitie daarvan verschilt echter. De VVD wil 3% boven inflatie, het CDA wil “richting werkelijke huurwaarde” en bij D66 bepaalt het “woongenot de huurwaarde”. PvdA  en ChristenUnie kiezen voor de huursombenadering, maar bij de PvdA is de ruimte 1% boven inflatie en bij ChristenUnie 2%. SP en PVV willen inflatievolgend huurbeleid. PvdA en SP willen de Donnerpunten terugdraaien. De PvdA wil de Europese inkomenseis van 34.000 euro verhogen, de SP wil deze inkomenseis aanpakken.

Vrijwel alle partijen kiezen voor inkomensafhankelijke huren. De VVD spreekt zich expliciet uit voor de extra huurverhogingen van 1% en 5%, maar ook D66, SGP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen een huurverhoging voor hogere inkomens, zonder precies te omschrijven op welke manier. SP, PVV en 50 Plus willen de gluurverhoging terugdraaien.

Veel partijen vinden dat de rol van de corporaties moet worden beperkt, maar de concrete voorstellen lopen sterk uiteen. Het CDA wil de grootte van corporaties afstemmen op de ‘menselijke maat’, D66, PVV en PvdA willen dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak, bij GroenLinks mogen de corporaties alleen activiteiten ontplooien gerelateerd aan hun sociale doelstellingen en de Partij voor de Dieren wil de privatisering van de corporaties terugdraaien en grote corporaties splitsen. De SP wil grote corporaties die slecht presteren kunnen opknippen en een investeringspakket voor de bouw van goedkope huurwoningen in ruil voor afrekenbare afspraken met de corporaties. De VVD wil de corporatiesector in vijf tot tien jaar halveren door op grote schaal woningen te verkopen, waarbij huurders het eerste recht op koop hebben.

Andere partijen zien het kooprecht anders. PvdA en GroenLinks willen wel de mogelijkheid tot verkoop aan de zittende huurder maar geen verkoopplicht. De SP wil dat corporaties terughoudender worden met verkoop en de ChristenUnie wil geen kooprecht maar wel kopen door zittende huurders stimuleren. Vrijwel alle partijen willen energiebesparing stimuleren, maar verschillen in hun aanpak.

Woningmarktakkoord Wonen 4.0, dat de Woonbond in mei sloot met Aedes (koepel van woningcorporaties), Vereniging Eigen Huis en de vereniging van makelaars, wordt door D66 en GroenLinks expliciet onderschreven. De ChristenUnie noemt het wel, maar kiest voor een andere oplossing. Andere partijen noemen het akkoord niet in hun programma.

Poll en debat

Vanaf vandaag kan iedereen in de Woonbond online poll stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders.

Aan de vooravond van de verkiezingen houdt de Woonbond op vrijdagmiddag 7 september in Utrecht een groot verkiezingsdebat onder leiding van publicist en presentator Pieter Hilhorst. Hij zal in drie ronden de woordvoerders van de grootste partijen het vuur aan de schenen leggen. Voorafgaand aan het debat zal hij de vier ondertekenaars interviewen van het in mei gesloten akkoord voor de woningmarkt Wonen 4.0: Ronald Paping (Woonbond), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis), Marc Calon (Aedes) en Ger Hukker (NVM)

kabinetsbeleid
verkiezingen

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen